Licencované informační zdroje

Odborná knihovna ČNB (dále OK ČNB) pro své čtenáře připravila přehled licencovaných elektronických informačních zdrojů (EIZ) z oblasti ekonomie, práva a stěžejních časopisů z oblasti společenských věd.
V odkazech naleznete jejich specifikaci, návody jak vyhledávat a další upřesňující informace.
Přístup k online zdrojům:

 • Přímý přístup - je vázán na IP adresu, zdroje jsou zpřístupněny pro zaměstnance v počítačové síti ČNB (včetně VPN), pro veřejnost na počítačích ve studovně. Není nutné přihlášení. 
 • Vzdálený přístup - je umožněn odkudkoli, podmínkou je přihlášení do čtenářského účtu OK ČNB(?) a potvrzení souhlasu s předáním údajů.

Prosíme čtenáře o respektování níže uvedených Zásad a dodržování licenčních podmínek provozovatele EIZ.

Abecední seznam licencovaných časopisů

AEA Papers and Proceedings

American Economic Journal: Applied Economics

American Economic Journal: Economic Policy

American Economic Journal: Macroeconomics

American Economic Journal: Microeconomics

American Economic Review (AER)

American Economic Review: Insights (AER: Insights)

American Statistician

Cambridge Journal of Economics

Cambridge Law Journal

Capital Markets Law Journal

Contemporary Economy Policy

Contributions to Political Economy

Econometric Theory

Econometrica

Econometrics Journal

Economic Inquiry

Economic Journal

International Economic Review

Journal of Applied Econometrics

Journal of Business & Economic Statistics

Journal of Economic Literature (JEL)

Journal of Economic Perspectives (JEP)

Journal of Economic Surveys

Journal of European Consumer and Market Law

Journal of Finance

Journal of Financial Econometrics

Journal of Financial Regulation

Journal of Law and Economics

Journal of Legal Studies

Journal of Money, Credit and Banking

Journal of Pension Economics and Finance

Journal of Political Economy

Journal of Political Economy. Macroeconomics

Journal of Political Economy. Microeconomics

Journal of the American Statistical Association

Journal of the European Economic Association

Macroeconomics Dynamics

Oxford Economic Papers

Oxford Journal of Legal Studies

STATA Journal

A-Z

AEA Papers and Proceedings

American Economic Journal: Applied Economics

American Economic Journal: Economic Policy

American Economic Journal: Macroeconomics

American Economic Journal: Microeconomics

American Economic Review (AER)

American Economic Review: Insights (AER: Insights)

American Statistician

Cambridge Journal of Economics

Cambridge Law Journal

Capital Markets Law Journal

Contemporary Economy Policy

Contributions to Political Economy

Econometric Theory

Econometrica

Econometrics Journal

Economic Inquiry

Economic Journal

International Economic Review

Journal of Applied Econometrics

Journal of Business & Economic Statistics

Journal of Economic Literature (JEL)

Journal of Economic Perspectives (JEP)

Journal of Economic Surveys

Journal of European Consumer and Market Law

Journal of Finance

Journal of Financial Econometrics

Journal of Financial Regulation

Journal of Law and Economics

Journal of Legal Studies

Journal of Money, Credit and Banking

Journal of Pension Economics and Finance

Journal of Political Economy

Journal of Political Economy. Macroeconomics

Journal of Political Economy. Microeconomics

Journal of the American Statistical Association

Journal of the European Economic Association

Macroeconomics Dynamics

Oxford Economic Papers

Oxford Journal of Legal Studies

STATA Journal

Databáze

American Economic Association (Přímý přístup)
Přímý přístup

PRODUCENT: American Economic Association

FORMÁT: plný text

PŘEDMĚTOVÉ POKRYTÍ: ekonomie

CHARAKTERISTIKA:

Americká ekonomická asociace (American Economic Association, AEA) je nezisková organizace založena v roce 1885 jako učená společnost pro ekonomii. V současné době sdružuje více než 23 000 členů - především z řad akademiků a vysokoškolských studentů (Harvard, MIT, Chicago, Columbia, Stanford a Princeton), ale členy jsou také zaměstnanci obchodních a průmyslových podniků, státní správy i neziskových organizací. Mezi cíle American Economic Association patří zejména rozvoj ekonomického výzkumu, vydávání publikací s ekonomickou tématikou a podpora v oblasti svobodné ekonomické diskuse. Souborem programů a služeb pomáhá etablovaným i budoucím ekonomům. Asociace vydává jeden z nejprestižnějších akademických časopisů v oblasti ekonomie, a to American Economic Review.

Pro čtenáře ČNB jsou zpřístupněny vyjmenované časopisy na stránkách American Economic Association, starší čísla naleznete v databázi JSTOR

AEA Papers and Proceedings přístup AEA nebo JSTOR

American Economic Journal: Applied Economics přístup AEA nebo JSTOR

American Economic Journal: Economic Policy přístup AEA nebo JSTOR

American Economic Journal: Macroeconomics přístup AEA nebo JSTOR

American Economic Journal: Microeconomics přístup AEA nebo JSTOR

Journal of Economic Literature přístup AEA nebo JSTOR

Journal of Economic Perspectives přístup AEA nebo JSTOR

American economic review přístup AEA nebo JSTOR

American Economic Review: Insights přístup AEA nebo (JSTOR – prozatím není v databázi dostupný)

American Statistical Association (Přímý přístup)
Přímý přístup

PRODUCENT: American Statistical Association (ASA)

FORMÁT: plný text

PŘEDMĚTOVÉ POKRYTÍ: statistika

CHARAKTERISTIKA: American Statistical Association je mezinárodní společností pro statistiku, aktuálně sdružuje na 19 000 členů z více než 90 zemí. Založena byla v Bostonu roku 1839 a od roku 1888 publikuje Journal of the American Statistical Association (JASA). Asociace podporuje výzkum, aplikaci a šíření statistické vědy.

Pro čtenáře ČNB je seznam časopisů s popisem zpřístupněn na stránkách American Statistical Association, samotné časopisy jsou zpřístupněny nakladatelstvím Taylor & Francis, popř. starší čísla naleznete v databázi JSTOR

American Statistician přístup Taylor & Francis  nebo JSTOR

Journal of Business and Economic Statistics přístup Taylor & Francis nebo JSTOR

Journal of the American Statistical Association přístup Taylor & Francis nebo JSTOR

 

NÁVODY:

Advanced search + Search help

Cambridge Core  (Přímý přístup, vzdálený přístup)
Přímý přístup, vzdálený přístup

PRODUCENT: Cambridge University Press

FORMÁT: abstrakt, výběrově plný text

PŘEDMĚTOVÉ POKRYTÍ: multioborová databáze, pro OK ČNB vybrány 4 časopisy z oblasti ekonomie a práva

CHARAKTERISTIKA: Vydavatelství Cambridge University Press vytvořilo platformu pro plnotextové vyhledávání a zobrazování informací z jejich multioborové kolekce. Cambridge Core obsahuje přes 1,8 milionu článků a 46 000 knih, ve kterých mohou uživatelé vyhledávat. Databáze nabízí i část zdrojů ve variantě open access. Z licencovaných časopisů s přístupem do plného textu jsme  pro knihovnu ČNB a její čtenáře vybrali pouze 4 mimořádně relevantní a stěžejní časopisy pro doplnění naší vlastní kolekce.

Seznam vybraných časopisů pro knihovnu ČNB:

NÁVODY A INFORMACE:

Wolters Kluwer  (Přímý přístup)
Přímý přístup

PRODUCENT: Wolters Kluwer

FORMÁT: plný text

PŘEDMĚTOVÉ POKRYTÍ: právo (aktuálně vybrán pouze jeden časopis pro čtenáře OK ČNB)

CHARAKTERISTIKA: Wolters Kluwer je celosvětovým poskytovatelem profesionálních informací, softwarových řešení a služeb pro právníky, účetní, mzdové a HR specialisty a další odborníky ze sektorů compliance, financí, auditu, řízení rizik, školství a zdravotnictví.

Časopis Journal of European Consumer and Market Law (EuCML) přináší nový pohled na spotřebitelské právo a zasazuje toto téma do kontextu tržního řádu a integrace trhu v Evropě. Zásadními oblastmi zájmu jsou obchodní praktiky, transparentnost ve smlouvách, řešení spotřebitelských sporů.

Časopis poskytuje relevantní informace pro odborníky z praxe v podnicích, advokátních kancelářích, soudech, sdruženích, správních orgánech a pro akademické pracovníky. Kromě podrobných článků časopis obsahuje i kratší komentáře, analýzy a zprávy národních korespondentů.

J-STOR  (Přímý přístup, vzdálený přístup)
Přímý přístup, vzdálený přístup

PRODUCENT: J-STOR

FORMÁT: plný text

PŘEDMĚTOVÉ POKRYTÍ: multioborová databáze, pro OK ČNB jsou zpřístupněny plné texty z časopisů zaměřených na ekonomii, bankovnictví a právo

CHARAKTERISTIKA: Platforma J-STOR je především obří multioborová plnotextová databáze obsahující více než 12 milionů akademických časopisů, knih a primárních zdrojů v 75 oborech.

Databáze je jedinečná zpřístupněním celých řad časopisů i do daleké minulosti, časopisy jsou dohledatelné často od začátku jejich vydávání.

Pro OK ČNB a její čtenáře jsme vzhledem k oborovému zaměření vybrali 3 ze 14 sbírek:

 • SBÍRKA: Business I (zaměření na ekonomii, finance – účetnictví, pracovní vztahy, marketing, management, operations reseach, risk assessment, další informace o obsahu sbírky)
 • Seznam dostupných titulů: 48 titulů
 • SBÍRKA: Business II (zaměření na obchod, s přesahem do ekonomie, práva, politiky a psychologie, další informace o obsahu sbírky)
 • Seznam dostupných titulů: 66 titulů
 • SBÍRKA: Arts & Sciences IV (tato sbírka obsahuje větší množství základních titulů především z oblasti práva, další zaměření je na ekonomii, vzdělání, sociologii, psychologii a veřejnou politiku, další informace o obsahu sbírky)
 • Seznam dostupných titulů: 109 titulů

 

NÁVODY:

Oxford Academic Journals  (Přímý přístup, vzdálený přístup)
Přímý přístup, vzdálený přístup

PRODUCENT: Oxford University Press

FORMÁT: abstrakt, výběrově plný text

PŘEDMĚTOVÉ POKRYTÍ: multioborová databáze, pro OK ČNB vybráno 10 časopisů z oblasti ekonomie, financí, práva a politiky

CHARAKTERISTIKA: Oxford University Press (OUP) nabízí platformu Oxford Academic, na které zpřístupňuje recenzované vědecké časopisy ze své produkce. Jedná se o multioborovou plnotextovou databázi. Pro odbornou knihovnu ČNB a její čtenáře jsme vybrali 10 časopisů z oblasti ekonomie, financí, práva a politiky s přístupem do plného textu.

Seznam vybraných časopisů pro knihovnu ČNB:

Cambridge Journal of Economics

Capital Markets Law Journal

Contributions to Political Economy

Econometrics Journal   Odkaz na katalog OK ČNB

Economic Journal   Odkaz na katalog OK ČNB

Journal of Financial Econometrics

Journal of Financial Regulation

Journal of the European Economic Association  Odkaz na katalog OK ČNB

Oxford Economic Papers

Oxford Journal of Legal Studies

 

NÁVODY:

User Guide

Science Direct  (Přímý přístup, vzdálený přístup)
Přímý přístup, vzdálený přístup

PRODUCENT: Elsevier

FORMÁT: abstrakty a u vybraných titulů i plné texty

PŘEDMĚTOVÉ POKRYTÍ: multioborová plnotextová databáze, pro OK ČNB jsou zpřístupněny časopisy a knihy z kolekce Economics, Econometrics and Finance, Handbooks in Economics Series a Handbook of Statistics

CHARAKTERISTIKA: ScienceDirect je multioborová platforma společnosti Elsevier. Jedná se o jednu z největších sbírek vědecké recenzované literatury, jejíž digitální archív sahá hluboko do 19. století. Pro knihovnu ČNB a její čtenáře byla vybrána kolekce zaměřující se na ekonomii, ekonometrii a finance. Navíc je povolen přístup do Handbooks in Economics Series (seznam: excel) a Handbook of Statistics

Seznam časopisů v kolekci: excel

Stěžejními časopisy sbírky jsou:

NÁVODY:

Wiley Online Library  (Přímý přístup, vzdálený přístup)
Přímý přístup, vzdálený přístup

PRODUCENT: John Wiley & Sons, Inc.

FORMÁT: abstrakt, výběrově plný text

PŘEDMĚTOVÉ POKRYTÍ: multioborová databáze, pro OK ČNB bylo vybráno 8 časopisů zaměřených na ekonomii a finance

CHARAKTERISTIKA: Wiley Online Library je multioborová databáze elektronických časopisů, knih a dalších dokumentů z produkce nakladatelství John Wiley & Sons. Pro odbornou knihovnu ČNB a její čtenáře jsme vybrali 8 stěžejních časopisů v plném textu pro doplnění naší sbírky.

Seznam časopisů dostupných v plném textu:

Contemporary Economic Policy

EconometricaOdkaz na katalog OK ČNB

Economic Inquiry

International Economic Review

Journal of Applied Econometrics

Journal of Economic Surveys

Journal of FinanceOdkaz na katalog OK ČNB

Journal of Money, Credit and BankingOdkaz na katalog OK ČNB

NÁVODY:

User Guide

Alert Guide

Advanced search

Sage Journals  (Přímý přístup)
Přímý přístup

PRODUCENT: Sage Publishing

FORMÁT: plný text

PŘEDMĚTOVÉ POKRYTÍ: statistika (aktuálně vybrán pouze jeden časopis pro čtenáře OK ČNB)

CHARAKTERISTIKA: Sage Publishing je nezávislá americká akademická vydavatelská společnost založená v roce 1965. Na multioborové platformě SAGE journals zprostředkovává přístup k více než 1100 časopisů, z nichž asi 200 je s open access.

Stata Journal je recenzovaným časopisem, který se zaměřuje na statistiku, analýzu dat, výuku metod a jejich efektivní využití. Vydává recenzované články a recenze knih, jako zdroj informací je zajímavý především pro výzkumníky v různých oborech aplikující statistiku. Časopis Stata Journal je pravidelně hodnocen jako jeden z nejlepších časopisů v oblasti matematických metod v sociálních vědách podle Journal Citation Reports.

The Stata Journal: Promoting communications on statistics and Stata

NÁVODY:

User Guide

Training Resource Centre

University of Chicago Press (Přímý přístup)
Přímý přístup

PRODUCENT: University of Chicago Press

FORMÁT: abstrakt, výběrově plný text

PŘEDMĚTOVÉ POKRYTÍ: multioborová databáze, pro OK ČNB vybráno 5 časopisů z oblasti práva a politické ekonomie

CHARAKTERISTIKA: Nakladatelství University of Chicago Press bylo založeno v roce 1890 a je jedním z nejstarších nepřetržitě fungujících univerzitních nakladatelství ve Spojených státech. Nakladatelství  vydává ve spolupráci s učenými a odbornými společnostmi více než 90 časopisů, které pokrývají širokou škálu oborů, od humanitních a společenských věd až po přírodní a fyzikální vědy. Publikace jsou recenzované a jejich čtenáři jsou vědci, odborníci z praxe i další vzdělaní zájemci.

Seznam 5 vybraných časopisů pro doplnění sbírky knihovny ČNB:

Journal of Law and Economics

Journal of Legal Studies

Journal of Political Economy

Journal of Political Economy. Marcroeconomics

Journal of Political Economy. Microeconomics

Digizeitschriften  (Přímý přístup)
Přímý přístup

PRODUCENT: DigiZeitschriften

FORMÁT: plný text

PŘEDMĚTOVÉ POKRYTÍ: multioborová databáze starších německy psaných digitalizovaných časopisů

CHARAKTERISTIKA: DigiZeitschriften je německá nezisková asociace, která si vzala za cíl podporu vědeckého výzkumu pomocí retrodigitalizace a online zpřístupnění starších vědeckých časopisů. V současnosti je DigiZetschriften archívem zpřístupňujícím německy psaná periodika z 21 oborů a zahrnuje přes 1500 digitalizovaných časopisů.

Nejedná se o aktuální čísla, ale primárně o historický archív. Vyhledávání je možné v anglickém a německém rozhraní. Systém umožňuje základní jednoduché vyhledávání, vyhledávání podle oborů a v rejstříku názvů časopisů. Tituly jsou většinou dostupné od prvního čísla nebo začátku vydávání, ale online uveřejnění aktuálnějších čísel podléhá dohodám s vydavateli (většinou v systému moving wall).

Mezi stěžejní časopisy databáze z oboru ekonomie řadíme:

Zásady využívání elektronických informačních zdrojů

Elektronické informační zdroje jsou především odborné licencované zdroje pro vědu a výzkum a jsou určeny pouze pro oprávněné uživatele, tj. registrované čtenáře OK ČNB s platným členstvím.

Při práci s EIZ je uživatel povinen dodržovat licenční podmínky (Terms and Conditions) uvedené u jednotlivých zdrojů.

Zejména je nutné dodržovat tato pravidla:

 • EIZ využívat výhradně pro nekomerční účely, tj. výukové, studijní nebo vědecké, a pro vlastní osobní potřebu,
 • je zakázáno používat různé formy robotů či jiných automatických stahovacích programů nebo pravidelně stahovat celý obsah EIZ nebo jeho podstatné části, zejména se nesmí stahovat, kopírovat či tisknout celá čísla elektronických časopisů nebo knih, ani vytvářet vlastní kopie databází,
 • zpřístupněné EIZ či jejich části se nesmí zkracovat, upravovat, překládat nebo vytvářet jakékoliv odvozeniny,
 • není přípustné získané texty či data předávat (přímo či nepřímo) dalším osobám k jakékoliv další distribuci; to znamená: je dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani ve veřejné počítačové síti) zdarma nebo za úplatu,
 • ve zpřístupněných EIZ se nesmí odstraňovat, zakrývat nebo upravovat poznámky o autorských právech nebo jiná oznámení v těchto EIZ obsažená nebo zobrazená,
 • není povoleno předávat autorizační údaje určené pro vzdálený přístup k EIZ k užívání další osobě a je nutné tyto údaje chránit před zneužitím.

V případě porušení zásad může být uživateli odejmuto právo přístupu k licencovaným informačním zdrojům.

Při práci s EIZ je nutné respektovat zásady, které vyplývají ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění a z autorsko-právní úpravy země vydavatele či poskytovatele EIZ.


V případě nejasností nebo dotazů nás prosím kontaktujte na lib@cnb.cz.