Licencované informační zdroje

Odborná knihovna ČNB (dále OK ČNB) pro své čtenáře připravila přehled licencovaných elektronických informačních zdrojů (EIZ) z oblasti ekonomie, práva a stěžejních časopisů z oblasti společenských věd.
V odkazech naleznete jejich specifikaci, návody jak vyhledávat a další upřesňující informace.
Přístup k online zdrojům:

 • Přímý přístup - je vázán na IP adresu, zdroje jsou zpřístupněny pro zaměstnance v počítačové síti ČNB (včetně VPN), pro veřejnost na počítačích ve studovně. Není nutné přihlášení. 
 • Vzdálený přístup - je umožněn odkudkoli, podmínkou je přihlášení do čtenářského účtu OK ČNB(?) a potvrzení souhlasu s předáním údajů.

Prosíme čtenáře o respektování níže uvedených Zásad a dodržování licenčních podmínek provozovatele EIZ.

Pro rešerši v zahraničních databázích čtenáři mohou využít službu FULL TEXT FINDER, která má integrovaný discovery systém a vyhledává v níže uvedených zdrojích najednou.

Textové databáze (v rámci Full text finderu)

FULL TEXT FINDER  (Přímý přístup, vzdálený přístup)
Přímý přístup, vzdálený přístup
PRODUCENT: EBSCO

SLUŽBA: vyhledávač

CHARAKTERISTIKA: jednotné plnotextové vyhledávání z níže uvedených zdrojů

Full Text Finder (FTF): je znalostní báze, která shromažďuje údaje o tom, jaké elektronické zdroje jsou k dispozici pro danou instituci. Systém automaticky načítá zdroje objednané ( i open access) prostřednictvím EBSCO i u jiných dodavatelů a umožňuje vyhledávání ve všech zdrojích najednou a z jednoho místa. FTF je integrovaný s EBSCO Discovery Service (EDS). Vyhledávání je dostupné ve variantě základní i rozšířené vyhledávání. Další z výhod může být detekce překlepů při vyhledávání a nápovědy při zadávání dotazů (tzv. našeptávač).

FTF aktuálně pro čtenáře OK ČNB prohledává:

 • Cambridge Core (plný text je dostupný pouze u vybraných časopisů)
 • EBSCO – Business Source Corporate Plus
 • EBSCO – Econlit
 • J-STOR (kolekce Business I, Business II a Arts and Science IV)
 • Oxford Academy Journals (plný text je dostupný pouze u vybraných časopisů)
 • Science Direct (kolekce: Subject Collectio Economics, Econometrics and Finance, Handbooks in Economics Series, Handbook of statistics)
 • Wiley Online Library (plný text je dostupný pouze u vybraných časopisů)

NÁVODY A INFORMACE:

Cambridge Core  (Přímý přístup, vzdálený přístup)
Přímý přístup, vzdálený přístup

PRODUCENT: Cambridge University Press

FORMÁT: abstrakt, výběrově plný text

PŘEDMĚTOVÉ POKRYTÍ: multioborová databáze, pro OK ČNB vybráno 5 časopisů z oblasti ekonomie a práva

CHARAKTERISTIKA: Vydavatelství Cambridge University Press vytvořilo platformu pro plnotextové vyhledávání a zobrazování informací z jejich multioborové kolekce. Cambridge Core obsahuje přes 1,8 milionu článků a 46 000 knih, ve kterých mohou uživatelé vyhledávat. Databáze nabízí i část zdrojů ve variantě open access. Z licencovaných časopisů s přístupem do plného textu jsme  pro knihovnu ČNB a její čtenáře vybrali pouze 5 mimořádně relevantních a stěžejních časopisů pro doplnění naší vlastní kolekce.

Seznam vybraných časopisů pro knihovnu ČNB:

NÁVODY A INFORMACE:

EBSCO – Business Source Corporate Plus  (Přímý přístup, vzdálený přístup)
Přímý přístup, vzdálený přístup

PRODUCENT: EBSCO

FORMÁT: plný text

PŘEDMĚTOVÉ POKRYTÍ: ekonomika, obchod, finance

CHARAKTERISTIKA: Business Source Corporate Plus zajišťuje informace, které odpovídají potřebám konkrétního trhu. Obsahujte plnotextové informace se zaměřením na oblast obchodu, včetně ekonomických časopisů, novin, odborných publikací od předních vydavatelů. Řada publikací není dostupná v jiném online zdroji.

Informace o firmách

Funkce Content in Context pomáhá uživateli získat informace o firmách prostřednictvím informačních zdrojů těchto informačních zdrojů: případové studie, tržní profily, SWOT analýzy, knihy / monografie, články z magazínů, odborných časopisů a obchodních publikací, průzkumy trhu, produktové recenze, novinové články.

Zprávy o stavu ekonomiky

Current News View

Funkce Current News View, která je součástí BSC +, přináší zásadní zprávy v průběhu celého dne. Mezi dodavateli obsahu jsou Associated Press, CNBC, CNN, NPR, Reuters, BusinessWire a další.

Součástí Current News View jsou také přepisy televizních a rozhlasových zpráv z Bloomberg Transcripts, NBR Nightly Business Report.

Databáze obsahuje:

 • Více než 4 500 plnotextových magazínů, odborných časopisů a obchodních publikací
 • Více než 1 300 deníků v plném textu
 • Více než 1,17 milionu profilů firem v plném textu
 • Více než 2 miliony přepisů televizních a rozhlasových zpráv
 • Seznam titulů:
 • Časopisy a magazíny: Excel
 • Tituly dle obsahu: Excel
 • Další zdroje informací: Excel

NÁVODY A INFORMACE:

EBSCO – Econlit  (Přímý přístup, vzdálený přístup)
Přímý přístup, vzdálený přístup

PRODUCENT: EBSCO

FORMÁT: plný text

PŘEDMĚTOVÉ POKRYTÍ: ekonomie a ekonomika

CHARAKTERISTIKA: EconLit with Full Text je plnotextová databáze se zaměřením na výzkum v oblasti ekonomie. Nabízí 1,5 milionu záznamů, excerpovány byly časopisy vydané v 74 zemích světa a přibližně od roku 1800. V licencovaném režimu plného textu je dostupných 377 časopisů (mimo zdroje open access), včetně časopisů American Economic Association a to bez embarga. Záznamy obsahují kompletní indexaci EconLit, která zohledňuje vysoce kvalitní klasifikaci JEL pro obchodní literaturu.

Informace o firmách

Funkce Content in Context pomáhá uživateli získat informace o firmách prostřednictvím informačních zdrojů těchto informačních zdrojů: případové studie, tržní profily, SWOT analýzy, knihy / monografie, články z magazínů, odborných časopisů a obchodních publikací, průzkumy trhu, produktové recenze, novinové články.

NÁVODY A INFORMACE:

J-STOR  (Přímý přístup, vzdálený přístup)
Přímý přístup, vzdálený přístup

PRODUCENT: J-STOR

FORMÁT: plný text

PŘEDMĚTOVÉ POKRYTÍ: multioborová databáze, pro OK ČNB jsou zpřístupněny plné texty z časopisů zaměřených na ekonomii, bankovnictví a právo

CHARAKTERISTIKA: Platforma J-STOR je především obří multioborová plnotextová databáze obsahující více než 12 milionů akademických časopisů, knih a primárních zdrojů v 75 oborech.

Databáze je jedinečná zpřístupněním celých řad časopisů i do daleké minulosti, časopisy jsou dohledatelné často od začátku jejich vydávání.

Pro OK ČNB a její čtenáře jsme vzhledem k oborovému zaměření vybrali 3 ze 14 sbírek:

 • SBÍRKA: Business I (zaměření na ekonomii, finance – účetnictví, pracovní vztahy, marketing, management, operations reseach, risk assessment, další informace o obsahu sbírky)
 • Seznam dostupných titulů: 48 titulů
 • SBÍRKA: Business II (zaměření na obchod, s přesahem do ekonomie, práva, politiky a psychologie, další informace o obsahu sbírky)
 • Seznam dostupných titulů: 66 titulů
 • SBÍRKA: Arts & Sciences IV (tato sbírka obsahuje větší množství základních titulů především z oblasti práva, další zaměření je na ekonomii, vzdělání, sociologii, psychologii a veřejnou politiku, další informace o obsahu sbírky)
 • Seznam dostupných titulů: 109 titulů

 

NÁVODY:

Oxford Academic Journals  (Přímý přístup, vzdálený přístup)
Přímý přístup, vzdálený přístup

PRODUCENT: Oxford University Press

FORMÁT: abstrakt, výběrově plný text

PŘEDMĚTOVÉ POKRYTÍ: multioborová databáze, pro OK ČNB vybráno 18 časopisů z oblasti ekonomie, financí, práva a politiky

CHARAKTERISTIKA: Oxford University Press (OUP) nabízí platformu Oxford Academic, na které zpřístupňuje recenzované vědecké časopisy ze své produkce. Jedná se o multioborovou plnotextovou databázi. Pro OK ČNB a její čtenáře jsme vybrali 18 časopisů z oblasti ekonomie, financí, práva a politiky s přístupem do plného textu.

Seznam vybraných časopisů pro knihovnu ČNB:

 

NÁVODY:

Science Direct  (Přímý přístup, vzdálený přístup)
Přímý přístup, vzdálený přístup

PRODUCENT: Elsevier

FORMÁT: abstrakty a u vybraných titulů i plné texty

PŘEDMĚTOVÉ POKRYTÍ: multioborová plnotextová databáze, pro OK ČNB jsou zpřístupněny časopisy a knihy z kolekce Economics, Econometrics and Finance, Handbooks in Economics Series a Handbook of Statistics

CHARAKTERISTIKA: ScienceDirect je multioborová platforma společnosti Elsevier. Jedná se o jednu z největších sbírek vědecké recenzované literatury, jejíž digitální archív sahá hluboko do 19. století. Pro knihovnu ČNB a její čtenáře byla vybrána kolekce zaměřující se na ekonomii, ekonometrii a finance. Navíc je povolen přístup do Handbooks in Economics Series (seznam: excel) a Handbook of Statistics

Seznam časopisů v kolekci: excel

Stěžejními časopisy sbírky jsou:

NÁVODY:

Wiley Online Library  (Přímý přístup, vzdálený přístup)
Přímý přístup, vzdálený přístup

PRODUCENT: John Wiley & Sons, Inc.

FORMÁT: abstrakt, výběrově plný text

PŘEDMĚTOVÉ POKRYTÍ: multioborová databáze, pro OK ČNB vybrány časopisy zaměřené na ekonomii a finance

CHARAKTERISTIKA: Wiley Online Library je multioborová databáze elektronických časopisů, knih a dalších dokumentů z produkce nakladatelství John Wiley & Sons. Pro OK ČNB a její čtenáře jsme vybrali 10 stěžejních časopisů v plném textu pro doplnění naší sbírky.

Seznam časopisů dostupných v plném textu:

NÁVODY:

Textové databáze (mimo Full text finder)

Beck-online  (Přímý přístup)
Přímý přístup

Přístupné pouze pro zaměstnance ČNB.

PRODUCENT: Nakladatelství C. H .Beck, s. r. o.

FORMÁT: plné texty

PŘEDMĚTOVÉ POKRYTÍ: právo

CHARAKTERISTIKA: Beck-online je komplexní informační systém pro právní literaturu. Je vytvořen na základě dvaceti let spolupráce a zkušeností s právníky a právní praxí v ČR.

Databáze se zaměřuje na denně aktualizované předpisy, sbírky judikatury (součástí jsou rozhodnutí různých správních orgánů – záznamy jsou opatřeny vzájemnými vazbami a doplněny judikáty a rejstříkovými hesly), vzory, komentáře a archívy těch nejvýznamnějších právnických časopisů. Dále je k dispozici legislativa a judikatura Evropské unie tak, jak je publikována na portále EUR-Lex. Jsou dostupné i veškeré právní předpisy Evropské unie a rozhodnutí evropských soudů, především pak Soudního dvora.

Předností Beck-online je rozsáhlá knihovna s periodickými i neperiodickými publikacemi C. H. Beck. Databáze je rozdělena do tematických modulů, které lze kombinovat s Beck-online PRO (Novinka! Od 1.1.2022 Občanské právo v rozšířené verzi)

Odborné moduly:
 • Finanční právo
 • Duševní vlastnictví
 • Správní právo - obce a kraje
 • Správní právo - zvláštní předpisy
 • Občanské právo (ve variantě PLUS od 1.1.2022)
 • Obchodní korporace
 • Justiční a procesní právo
 • Pracovní a sociální právo
 • Soutěžní právo
 • Trestní právo
 • Správní a ústavní právo
 • Recenzované časopisy dostupné v plném textu s archívy (ostatní časopisy jsou pro databázi pouze monitorovány):
 • AdNotaman
 • Bulletin advokacie (Odkaz na katalog OK ČNB)
 • Časopis pro právní vědu a praxi
 • Časopis zdravotnického práva a bioetiky
 • Komorní listy
 • Obchodněprávní revue (Odkaz na katalog OK ČNB)
 • Právní rozhledy (Odkaz na katalog OK ČNB)
 • Právní zpravodaj
 • Revue pro právo a technologie
 • Soudní rozhledy
 • Trestněprávní revue

NÁVODY:

Digizeitschriften  (Přímý přístup)
Přímý přístup

PRODUCENT: DigiZeitschriften

FORMÁT: plný text

PŘEDMĚTOVÉ POKRYTÍ: multioborová databáze starších německy psaných digitalizovaných časopisů

CHARAKTERISTIKA: DigiZeitschriften je německá nezisková asociace, která si vzala za cíl podporu vědeckého výzkumu pomocí retrodigitalizace a online zpřístupnění starších vědeckých časopisů. V současnosti je DigiZetschriften archívem zpřístupňujícím německy psaná periodika z 21 oborů a zahrnuje přes 1500 digitalizovaných časopisů.

Nejedná se o aktuální čísla, ale primárně o historický archív. Vyhledávání je možné v anglickém a německém rozhraní. Systém umožňuje základní jednoduché vyhledávání, vyhledávání podle oborů a v rejstříku názvů časopisů. Tituly jsou většinou dostupné od prvního čísla nebo začátku vydávání, ale online uveřejnění aktuálnějších čísel podléhá dohodám s vydavateli (většinou v systému moving wall).

Mezi stěžejní časopisy databáze z oboru ekonomie řadíme:

Newton One

Dokumenty z databáze pro Vás vyhledá služba ve studovně nebo se na nás můžete obrátit e-mailem na adrese lib@cnb.cz

PRODUCENT: Newton Media, a.s.

FORMÁT: abstrakt, plný text pro zaměstnance ČNB

PŘEDMĚTOVÉ POKRYTÍ: multioborová databáze - archív mediálního zpravodajství (články od roku 1996)

CHARAKTERISTIKA: archív mediálního zpravodajství - přepis vybraného internetového obsahu (včetně přepisu podcastů a YouTube kanálů - novinka), přepis tv a rozhlasového vysílání (kompletní přepisy zpravodajství z téměř 90 televizních a rozhlasových stanic) a články z periodického tisku (cca 400 tištěných zdrojů). Jádro databáze obsahuje příspěvky od roku 1996, v průběhu let se rozšiřuje počet excerpovaných zdrojů.

Další informace na webových stránkách

Zásady využívání elektronických informačních zdrojů

Elektronické informační zdroje jsou především odborné licencované zdroje pro vědu a výzkum a jsou určeny pouze pro oprávněné uživatele, tj. registrované čtenáře OK ČNB s platným členstvím.

Při práci s EIZ je uživatel povinen dodržovat licenční podmínky (Terms and Conditions) uvedené u jednotlivých zdrojů.

Zejména je nutné dodržovat tato pravidla:

 • EIZ využívat výhradně pro nekomerční účely, tj. výukové, studijní nebo vědecké, a pro vlastní osobní potřebu,
 • je zakázáno používat různé formy robotů či jiných automatických stahovacích programů nebo pravidelně stahovat celý obsah EIZ nebo jeho podstatné části, zejména se nesmí stahovat, kopírovat či tisknout celá čísla elektronických časopisů nebo knih, ani vytvářet vlastní kopie databází,
 • zpřístupněné EIZ či jejich části se nesmí zkracovat, upravovat, překládat nebo vytvářet jakékoliv odvozeniny,
 • není přípustné získané texty či data předávat (přímo či nepřímo) dalším osobám k jakékoliv další distribuci; to znamená: je dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani ve veřejné počítačové síti) zdarma nebo za úplatu,
 • ve zpřístupněných EIZ se nesmí odstraňovat, zakrývat nebo upravovat poznámky o autorských právech nebo jiná oznámení v těchto EIZ obsažená nebo zobrazená,
 • není povoleno předávat autorizační údaje určené pro vzdálený přístup k EIZ k užívání další osobě a je nutné tyto údaje chránit před zneužitím.

V případě porušení zásad může být uživateli odejmuto právo přístupu k licencovaným informačním zdrojům.

Při práci s EIZ je nutné respektovat zásady, které vyplývají ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění a z autorsko-právní úpravy země vydavatele či poskytovatele EIZ.


V případě nejasností nebo dotazů nás prosím kontaktujte na lib@cnb.cz.