Analýzy na akciových trhoch

Božena Chovancová, Peter Árendáš, Jana Kotlebová, Ctibor Pilch

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH PREDSLOV ........................................................... 7 ÚVOD 9 FUNDAMENTÁLNA ANALÝZA 1 VZŤAH AKCIOVÉHO TRHU A REÁLNEJ EKONOMIKY.............................. 17 1.1 Ekonomická teória o vzťahu ekonomiky a akciového trhu........... 17 1.2 Akciové trhy a hospodársky cyklus............................... 19 1.3 Akciový trh verzus reálna ekonomika v USA po roku 2000.......... 23 1.4 Vzťah reálnej ekonomiky a akciového trhu v Nemecku.............. 25 1.5 Reálna ekonomika verzus akciový trh Cíny........................ 28 1.6 Trhová kapitalizácia a reálna ekonomika v sledovaných krajinách. 30 1.7 Špekulácie na akciových trhoch a ich virtualizácia.............. 32 2 PONUKA PEŇAZÍ A AKCIOVÉ TRHY..................................... 36 2.1 Vzťah ponuky peňazí a akciového trhu v prácach významných ekonómov........................................................ 36 2.2 Quantitative easing vo svete............................... 39 2.2.1 Skúsenosti z USA..................................... 39 2.2.2 Kvantitatívne uvoľňovanie v Japonsku................. 41 2.2.3 Ponuka peňazí a akciový index EUROSTOXX 50 v Európe....... 44 3 ÚROKOVÉ SADZBY A AKCIOVÉ TRHY......................................... 51 3.1 Vzťah úrokových sadzieb a akciových trhov v ekonomickej teórii.. 51 4 DEVÍZOVÉ INTERVENCIE A AKCIOVÉ TRHY................................... 66 4.1 Vzťah devízových kurzov a akciových indexov vo finančnej teórii. 66 5 INFLÁCIA VERZUS DEFLÁCIA A ICH VPLYV NA AKCIOVÉ TRHY.................. 80 5.1 Ekonomická teória o vplyve inflácie na akciové trhy............. 80 5.2 Dynamika inflácie vo vzťahu k akciovým trhom.................... 84 5.3 Vplyv nízkej inflácie a deflácie na akciový trh v Európe........ 85 5.4 Inflácia a akciový trh v Japonsku............................... 86 5.5 Individuálne akcie na európskom trhu a ich vzťah k inflácii..... 88 6 FIŠKÁLNA POLITIKA A JEJ VPLYV NA AKCIOVÉ TRHY......................... 91 6.1 Ekonomická teória o fiškálnej politike na trhu akcií............ 91 6.2 Fiškálna politika verzus akciový trh............................ 93 4 OBSAH 6.2.1 Vplyv daňovej politiky na akciový trh...................... 93 6.2.2 Vplyv výdavkovej politiky na akciový trh................... 96 6.2.3 Vplyv fiškálnej politiky na akciový trh v Nemecku.......... 99 7 VPLYV OSTATNÝCH FAKTOROV NA AKCIOVÝ TRH............................... 102 7.1 Korupcia a akciové trhy............................................ 102 7.2 Katastrofy a akciové trhy....................................... 115 7.3 Politický cyklus a akciové trhy.................................... 124 8 ODVETVOVÁ ANALÝZA A AKCIOVÉ TRHY...................................... 136 8.1 Problematika odvetvových analýz v prácach zahraničných a domácich ekonómov............................................. 136 8.2 Problémy pri odvetvovej klasifikácii............................... 139 8.3 Základné parametre odvetvovej analýzy........................... 142 8.4 Komparácia odvetvových štruktúr vo vybraných krajinách vo vzťahu k HDP a akciovým indexom................................. 144 8.5 Nástup tzv. financionalizácie ekonomiky......................... 147 9 MIKROEKONOMICKÁ ANALÝZA............................................... 150 9.1 Analýzy na úrovni firiem v prácach zahraničných a domácich autorov. 150 9.2 Analýzy na úrovni firmy a vplyv na akciový trh.................. 151 9.2.1 Kvantitatívna analýza - finančná analýza.................. 151 9.2.2 Kvalitatívna analýza...................................... 155 9.2.3 Hodnotenie s využitím viacerých faktorov - multikriterálne hodnotenie................................................ 156 9.3 Stanovenie vnútornej hodnoty akcie.............................. 158 9.3.1 Dividendové diskontné modely.............................. 160 9.3.2 Využitie modelov diskontovaných FCF (free cash flow) pri stanovení hodnoty podniku............................. 164 TECHNICKÁ ANALÝZA 10 TECHNICKÁ ANALÝZA NA AKCIOVÝCH TRHOCH.............................. 173 10.1 Analýza cyklov a trendov...................................... 174 10.1.1 Ekonomické cykly....................................... 174 10.2 Trendy na finančných trhoch................................... 178 10.2.1 Dowova teória.......................................... 178 10.2.2 Elliottove vlny........................................ 181 10.2.3 Fibonacciho postupnosti................................ 183 10.2.4 Bubliny................................................ 188 11 ANALÝZA CENOVÝCH FORMÁCIÍ.......................................... 193 11.1 Reverzné formácie............................................. 193 11.1.1 Dvojitý/trojitý vrchol................................. 193 OBSAH 5 11.1.2 Dvojité/trojité dno.................................. 194 11.1.3 Hlava a ramená....................................... 194 11.1.4 Obrátená hlava a ramená.............................. 196 11.2 Konsolidačné formácie....................................... 196 11.2.1 Vlajky............................................... 197 11.2.2 Trojuholníky......................................... 197 11.3 Medzery..................................................... 199 12 MATEMATICKO-ŠTATISTICKÉ INDIKÁTORY............................... 202 12.1 KÍzavé priemery a Bollingerove pásma........................ 202 12.1.1 Klzavé priemery...................................... 203 12.1.2 Bollingerove pásma................................... 205 12.2 Oscilátory.................................................. 207 12.2.1 Relative Strength Index.............................. 207 12.2.2 Commodity Channel Index.............................. 209 12.2.3 Moving Average Convergence Divergence................ 212 12.2.4 Stochastic Oscillator................................ 215 12.2.5 Williams Percent Range............................... 215 12.3 Objemové indikátory......................................... 218 12.3.1 Money Flow Index..................................... 218 12.3.2 Accumulation Distribution Line....................... 220 13 KALENDÁRNE ANOMÁLIE.............................................. 222 13.1 Efekt dňa v týždni (víkendový efekt)........................ 222 13.2 Sviatočný efekt............................................. 224 13.3 Efekt prelomu mesiaca....................................... 227 13.4 Efekt mesiaca v roku a januárový efekt...................... 228 13.5 Januárový barometer......................................... 232 13.6 Halloween efekt............................................. 235 PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA A BEHAVIORÁLNE FINANCIE 14 PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA NA FINANČNÝCH TRHOCH....................... 241 14.1 Psychológia davu............................................ 241 14.1.1 Vlastnosti davu...................................... 242 14.2 Investičné stratégie........................................ 243 14.2.1 Kostolanyho stratégia................................ 244 14.2.2 Drasnarova stratégia................................. 247 14.2.3 Keynesova stratégia.................................. 247 14.2.4 Sorosova stratégia................................... 248 15 TEORETICKÉ PREDPOKLADY ŠTANDARDNEJ FINANČNEJ TEÓRIE A JEJ NEDOSTATKY................................................. 251 15.1 Neoklasická ekonómia........................................ 251 6 OBSAH 15.2 Teória efektívnych trhov................................... 252 15.3 Nedostatky modelu štandardnej finančnej teórie............. 253 16 BEHAVIORÁLNE FINANCIE........................................... 255 16.1 História vzniku behaviorálnych financií.................... 257 16.2 Správanie.................................................. 262 16.2.1 Racionálne správanie a odchýlky racionality......... 263 17 ODCHÝLKY OD RACIONALITY......................................... 265 17.1 Základné členenie odchýlok od racionality.................. 267 18 KOGNITÍVNE ODCHÝLKY............................................. 271 18.1 Framingový efekt........................................... 271 18.2 Ilúzia pravdy.............................................. 272 18.3 Krátkozrakosť.............................................. 272 18.4 Nadmerný optimizmus, sebadôvera a neprimerané reakcie...... 274 18.5 Reprezentatívnosť a dostupnosť informácií.................. 279 18.6 Úzky uhol pohľadu.......................................... 286 18.7 Kompetentnosť a familiárnosť, home bias, ilúzia kontroly... 286 18.8 Nelineárne oceňovanie pravdepodobností..................... 290 18.9 Ukotvenie.................................................. 296 18.10 Potvrdzovanie a kognitívna disonancia, selektívna pamäť... 298 18.11 Mentálne účtovanie........................................ 299 19 EMOČNÉ A KOMBINOVANÉ ODCHÝLKY................................... 302 19.1 Emočné odchýlky............................................ 302 19.2 Zmiešané odchýlky.......................................... 317 20 TYPOLÓGIA OSOBNOSTÍ INVESTORA Z POHĽADU BEHAVIORÁLNYCH FINANCIÍ......................................... 328 20.1 Model Marylin MacGruder Barnewallovej...................... 328 20.2 Model BBK.................................................. 329 20.3 Indikátor MBTI............................................. 330 20.4 Metóda Oscar Ichazo - Claudio Naranjo...................... 332 LITERATÚRA.......................................................... 334
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----cam-a22------i-4500
1 kpw0185119
3 CZ-PrCNB
5 20180525103005.8
7 ta
8 170719s2017----xr a|||f||||||000 0|slo||
15 ## $a cnb002908924
20 ## $a 978-80-7552-796-7 $q (brožováno)
40 ## $a BOA001 $b cze $d ABE031 $e rda
41 0# $a slo
44 ## $a xr
72 #7 $a 336.7 $x Finance $2 Konspekt $9 4
80 ## $a 336.76 $2 MRF
80 ## $a 336.764/.768 $2 MRF
80 ## $a 336.76:303.7 $2 MRF
80 ## $a 33:159.95 $2 MRF
80 ## $a 159.9 $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Chovancová, Božena, $d 1952- $7 mzk2003208577 $4 aut
245 10 $a Analýzy na akciových trhoch / $c Božena Chovancová, Peter Árendáš, Jana Kotlebová, Ctibor Pilch
250 ## $a Prvé vydanie
264 #1 $a Praha : $b Wolters Kluwer, $c 2017
300 ## $a 343 stran : $b ilustrace ; $c 21 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
520 2# $a Vztah akciového trhu a reálné ekonomiky. Nabídka peněz a akciové trhy. Úrokové sazby a akciové trhy. Devizové intervence a akciové trhy. Inflace versus deflace a jejich vliv na akciové trhy. Fiskální politika a její vliv na akciové trhy. Vliv ostatních faktorů na akciové trhy. Mikroekonomická analýza. Technická analýza na akciových trzích. Matematicko-statistické indikátory. Psychologická analýza na finančních trzích. Kognitivní odchylky. Emoční a kombinované odchylky.
650 07 $a kapitálové trhy $7 ph114867 $2 czenas
650 07 $a obchodování s cennými papíry $7 ph138701 $2 czenas
650 07 $a fundamentální analýza $7 ph493992 $2 czenas
650 07 $a technická analýza $7 ph777164 $2 czenas
650 07 $a behaviorální ekonomie $7 ph442521 $2 czenas
650 07 $a obchodování s cennými papíry $7 ph138701 $x psychologické aspekty $2 czenas
650 09 $a capital market $2 eczenas
650 09 $a securities trading $2 eczenas
650 09 $a fundamental analysis $2 eczenas
650 09 $a technical analysis $2 eczenas
650 09 $a behavioral economics $2 eczenas
650 09 $a securities trading $x psychological aspects $2 eczenas
653 ## $a akciové
653 ## $a trhy
653 ## $a peníze
653 ## $a devizové
653 ## $a intervence
653 ## $a úrokové
653 ## $a sazby
653 ## $a inflace
653 ## $a deflace
653 ## $a fiskální
653 ## $a politika
653 ## $a fundamentální
653 ## $a mikroekonometrická
653 ## $a technická
653 ## $a matematika
653 ## $a statistika
653 ## $a indikátory
653 ## $a psychologická
653 ## $a finanční
653 ## $a behaviorální
653 ## $a finance
653 ## $a odchylky
653 ## $a typologie
653 ## $a osobnosti
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
655 #9 $a monographs $2 eczenas
700 1# $a Árendáš, Peter $7 osd2018980665 $4 aut
700 1# $a Kotlebová, Jana, $d 1969- $7 mzk2007377649 $4 aut
700 1# $a Pilch, Ctibor $4 aut
900 $a ABA001 $b 19
910 ## $a ABE031 $b 33305
928 9# $a Wolters Kluwer
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link