Analýzy na akciových trhoch
Božena Chovancová, Peter Árendáš, Jana Kotlebová, Ctibor Pilch

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  
OBSAH
PREDSLOV ........................................................... 7
ÚVOD	 9
FUNDAMENTÁLNA ANALÝZA
1	VZŤAH AKCIOVÉHO TRHU A REÁLNEJ EKONOMIKY.............................. 17
1.1	Ekonomická teória o vzťahu ekonomiky a akciového trhu........... 17
1.2	Akciové trhy a hospodársky cyklus............................... 19
1.3	Akciový trh verzus reálna ekonomika v USA po roku 2000.......... 23
1.4	Vzťah reálnej ekonomiky a akciového trhu v Nemecku.............. 25
1.5	Reálna ekonomika verzus akciový trh Cíny........................ 28
1.6	Trhová kapitalizácia a reálna ekonomika v sledovaných krajinách.	30
1.7	Špekulácie na akciových trhoch a ich virtualizácia.............. 32
2	PONUKA PEŇAZÍ A AKCIOVÉ TRHY..................................... 36
2.1	Vzťah ponuky peňazí a akciového trhu v prácach významných
ekonómov........................................................ 36
2.2	Quantitative easing vo svete............................... 39
2.2.1	Skúsenosti z USA..................................... 39
2.2.2	Kvantitatívne uvoľňovanie v Japonsku................. 41
2.2.3	Ponuka peňazí a akciový index EUROSTOXX 50 v Európe....... 44
3	ÚROKOVÉ SADZBY A AKCIOVÉ TRHY......................................... 51
3.1	Vzťah úrokových sadzieb a akciových trhov v ekonomickej	teórii..	51
4	DEVÍZOVÉ INTERVENCIE A AKCIOVÉ TRHY................................... 66
4.1	Vzťah devízových kurzov a akciových indexov vo finančnej teórii.	66
5	INFLÁCIA VERZUS DEFLÁCIA A ICH VPLYV NA AKCIOVÉ TRHY.................. 80
5.1	Ekonomická teória o vplyve inflácie na akciové trhy............. 80
5.2	Dynamika inflácie vo vzťahu k akciovým trhom.................... 84
5.3	Vplyv nízkej inflácie a deflácie na akciový trh v Európe........ 85
5.4	Inflácia a akciový trh v Japonsku............................... 86
5.5	Individuálne akcie na európskom trhu a ich vzťah k inflácii..... 88
6	FIŠKÁLNA POLITIKA A JEJ VPLYV NA AKCIOVÉ TRHY......................... 91
6.1	Ekonomická teória o fiškálnej politike na trhu akcií............ 91
6.2	Fiškálna politika verzus akciový trh............................ 93
4
OBSAH
6.2.1	Vplyv daňovej politiky na akciový trh...................... 93
6.2.2	Vplyv výdavkovej politiky na akciový trh................... 96
6.2.3	Vplyv fiškálnej politiky na akciový trh v Nemecku.......... 99
7	VPLYV OSTATNÝCH FAKTOROV NA AKCIOVÝ TRH............................... 102
7.1	Korupcia a akciové trhy............................................ 102
7.2	Katastrofy a akciové trhy....................................... 115
7.3	Politický cyklus a akciové trhy.................................... 124
8	ODVETVOVÁ ANALÝZA A AKCIOVÉ TRHY...................................... 136
8.1	Problematika odvetvových analýz v prácach zahraničných
a domácich ekonómov............................................. 136
8.2	Problémy pri odvetvovej klasifikácii............................... 139
8.3	Základné parametre odvetvovej analýzy........................... 142
8.4	Komparácia odvetvových štruktúr vo vybraných krajinách
vo vzťahu k HDP a akciovým indexom................................. 144
8.5	Nástup tzv. financionalizácie ekonomiky......................... 147
9	MIKROEKONOMICKÁ ANALÝZA............................................... 150
9.1	Analýzy na úrovni firiem v prácach zahraničných a domácich autorov. 150
9.2	Analýzy na úrovni firmy a vplyv na akciový trh.................. 151
9.2.1	Kvantitatívna analýza - finančná analýza.................. 151
9.2.2	Kvalitatívna analýza...................................... 155
9.2.3	Hodnotenie s využitím viacerých faktorov - multikriterálne
hodnotenie................................................ 156
9.3	Stanovenie vnútornej hodnoty akcie.............................. 158
9.3.1	Dividendové diskontné modely.............................. 160
9.3.2	Využitie modelov diskontovaných FCF (free cash flow)
pri stanovení hodnoty podniku............................. 164
TECHNICKÁ ANALÝZA
10	TECHNICKÁ ANALÝZA NA AKCIOVÝCH TRHOCH.............................. 173
10.1	Analýza cyklov a trendov...................................... 174
10.1.1	Ekonomické cykly....................................... 174
10.2	Trendy na finančných trhoch................................... 178
10.2.1	Dowova teória.......................................... 178
10.2.2	Elliottove vlny........................................ 181
10.2.3	Fibonacciho postupnosti................................ 183
10.2.4	Bubliny................................................ 188
11	ANALÝZA CENOVÝCH FORMÁCIÍ.......................................... 193
11.1 Reverzné formácie............................................. 193
11.1.1 Dvojitý/trojitý vrchol................................. 193
OBSAH
5
11.1.2	Dvojité/trojité dno.................................. 194
11.1.3	Hlava a ramená....................................... 194
11.1.4	Obrátená hlava a ramená.............................. 196
11.2	Konsolidačné formácie....................................... 196
11.2.1	Vlajky............................................... 197
11.2.2	Trojuholníky......................................... 197
11.3	Medzery..................................................... 199
12	MATEMATICKO-ŠTATISTICKÉ INDIKÁTORY............................... 202
12.1	KÍzavé priemery a Bollingerove pásma........................ 202
12.1.1	Klzavé priemery...................................... 203
12.1.2	Bollingerove pásma................................... 205
12.2	Oscilátory.................................................. 207
12.2.1	Relative Strength Index.............................. 207
12.2.2	Commodity Channel Index.............................. 209
12.2.3	Moving Average Convergence Divergence................ 212
12.2.4	Stochastic Oscillator................................ 215
12.2.5	Williams Percent Range............................... 215
12.3	Objemové indikátory......................................... 218
12.3.1	Money Flow Index..................................... 218
12.3.2	Accumulation Distribution	Line....................... 220
13	KALENDÁRNE ANOMÁLIE.............................................. 222
13.1	Efekt dňa v týždni (víkendový efekt)........................ 222
13.2	Sviatočný efekt............................................. 224
13.3	Efekt prelomu mesiaca....................................... 227
13.4	Efekt mesiaca v roku a januárový efekt...................... 228
13.5	Januárový barometer......................................... 232
13.6	Halloween efekt............................................. 235
PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA A BEHAVIORÁLNE FINANCIE
14	PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA NA FINANČNÝCH TRHOCH....................... 241
14.1	Psychológia davu............................................ 241
14.1.1	Vlastnosti davu...................................... 242
14.2	Investičné stratégie........................................ 243
14.2.1	Kostolanyho stratégia................................ 244
14.2.2	Drasnarova stratégia................................. 247
14.2.3	Keynesova stratégia.................................. 247
14.2.4	Sorosova stratégia................................... 248
15	TEORETICKÉ PREDPOKLADY ŠTANDARDNEJ FINANČNEJ TEÓRIE
A JEJ NEDOSTATKY................................................. 251
15.1	Neoklasická ekonómia........................................ 251
6	OBSAH
15.2	Teória efektívnych trhov................................... 252
15.3	Nedostatky modelu štandardnej finančnej teórie............. 253
16	BEHAVIORÁLNE FINANCIE........................................... 255
16.1	História vzniku behaviorálnych financií.................... 257
16.2	Správanie.................................................. 262
16.2.1	Racionálne správanie	a odchýlky racionality......... 263
17	ODCHÝLKY OD RACIONALITY......................................... 265
17.1	Základné členenie odchýlok od racionality.................. 267
18	KOGNITÍVNE ODCHÝLKY............................................. 271
18.1	Framingový efekt........................................... 271
18.2	Ilúzia pravdy.............................................. 272
18.3	Krátkozrakosť.............................................. 272
18.4	Nadmerný optimizmus, sebadôvera a neprimerané reakcie...... 274
18.5	Reprezentatívnosť a dostupnosť informácií.................. 279
18.6	Úzky uhol pohľadu.......................................... 286
18.7	Kompetentnosť a familiárnosť, home bias, ilúzia kontroly... 286
18.8	Nelineárne oceňovanie pravdepodobností..................... 290
18.9	Ukotvenie.................................................. 296
18.10	Potvrdzovanie a kognitívna disonancia, selektívna pamäť... 298
18.11	Mentálne účtovanie........................................ 299
19	EMOČNÉ A KOMBINOVANÉ ODCHÝLKY................................... 302
19.1	Emočné odchýlky............................................ 302
19.2	Zmiešané odchýlky.......................................... 317
20	TYPOLÓGIA OSOBNOSTÍ INVESTORA Z POHĽADU
BEHAVIORÁLNYCH FINANCIÍ......................................... 328
20.1	Model Marylin MacGruder Barnewallovej...................... 328
20.2	Model BBK.................................................. 329
20.3	Indikátor MBTI............................................. 330
20.4	Metóda Oscar Ichazo - Claudio Naranjo...................... 332
LITERATÚRA.......................................................... 334		
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw0185119
3 CZ-PrCNB
5 20180525103005.8
7 ta
8 170719s2017----xr a|||f||||||000 0|slo||
15 ## $a cnb002908924
20 ## $a 978-80-7552-796-7 $q (brožováno)
40 ## $a BOA001 $b cze $d ABE031 $e rda
41 0# $a slo
44 ## $a xr
72 #7 $a 336.7 $x Finance $2 Konspekt $9 4
80 ## $a 336.76 $2 MRF
80 ## $a 336.764/.768 $2 MRF
80 ## $a 336.76:303.7 $2 MRF
80 ## $a 33:159.95 $2 MRF
80 ## $a 159.9 $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Chovancová, Božena, $d 1952- $7 mzk2003208577 $4 aut
245 10 $a Analýzy na akciových trhoch / $c Božena Chovancová, Peter Árendáš, Jana Kotlebová, Ctibor Pilch
250 ## $a Prvé vydanie
264 #1 $a Praha : $b Wolters Kluwer, $c 2017
300 ## $a 343 stran : $b ilustrace ; $c 21 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
520 2# $a Vztah akciového trhu a reálné ekonomiky. Nabídka peněz a akciové trhy. Úrokové sazby a akciové trhy. Devizové intervence a akciové trhy. Inflace versus deflace a jejich vliv na akciové trhy. Fiskální politika a její vliv na akciové trhy. Vliv ostatních faktorů na akciové trhy. Mikroekonomická analýza. Technická analýza na akciových trzích. Matematicko-statistické indikátory. Psychologická analýza na finančních trzích. Kognitivní odchylky. Emoční a kombinované odchylky.
650 07 $a kapitálové trhy $7 ph114867 $2 czenas
650 07 $a obchodování s cennými papíry $7 ph138701 $2 czenas
650 07 $a fundamentální analýza $2 czenas
650 07 $a technická analýza $7 ph777164 $2 czenas
650 07 $a behaviorální ekonomie $7 ph442521 $2 czenas
650 07 $a obchodování s cennými papíry $7 ph138701 $x psychologické aspekty $2 czenas
650 09 $a capital market $2 eczenas
650 09 $a securities trading $2 eczenas
650 09 $a fundamental analysis $2 eczenas
650 09 $a technical analysis $2 eczenas
650 09 $a behavioral economics $2 eczenas
650 09 $a securities trading $x psychological aspects $2 eczenas
653 ## $a akciové
653 ## $a trhy
653 ## $a peníze
653 ## $a devizové
653 ## $a intervence
653 ## $a úrokové
653 ## $a sazby
653 ## $a inflace
653 ## $a deflace
653 ## $a fiskální
653 ## $a politika
653 ## $a fundamentální
653 ## $a mikroekonometrická
653 ## $a technická
653 ## $a matematika
653 ## $a statistika
653 ## $a indikátory
653 ## $a psychologická
653 ## $a finanční
653 ## $a behaviorální
653 ## $a finance
653 ## $a odchylky
653 ## $a typologie
653 ## $a osobnosti
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
655 #9 $a monographs $2 eczenas
700 1# $a Árendáš, Peter $7 osd2018980665 $4 aut
700 1# $a Kotlebová, Jana, $d 1969- $7 mzk2007377649 $4 aut
700 1# $a Pilch, Ctibor $4 aut
900 $a ABA001 $b 19
910 ## $a ABE031 $b 33305
928 9# $a Wolters Kluwer
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link