osoby společensky nepřizpůsobené

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nz a22--------4500
1 ph472874
3 CZ PrNK
5 20180412040152.8
8 080910|n|anznnbabn n a|a
40 ## $a ABA001 $b cze
72 #7 $a 316.3 $x Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny $2 Konspekt $9 18
80 $a 316.344.7 $2 MRF_2003
150 $a osoby společensky nepřizpůsobené $7 ph472874
450 $a osoby sociálně nepřizpůsobené $0 o
450 $a sociálně nepřizpůsobené osoby $0 o
450 $a společensky nepřizpůsobené osoby $0 o
550 $w g $a sociálně ohrožené skupiny $7 ph135661
680 $i Osoby společensky nepřizpůsobené jsou jedním z okruhů osob, kterým je určena sociální péče. Patří sem zejména osoby propuštěné z výkonu trestu, osoby, proti nimž je vedeno trestní řízení, popř. jimž byl výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložen, osoby závislé na alkoholu nebo jiných návykových látkách, osoby žijící nedůstojným způsobem života, osoby propuštěné ze školského zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti.
750 $a socially maladjusted persons $2 eczenas
906 $a wp20080911 $b jave
998 $a 000472874
Processing history
Permanent link