konkurzní podstata

konkurzní podstata
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw51160366
3 CZ-PrCNB
5 20170411204013.8
150 $a konkurzní podstata
550 $a konkurzní a vyrovnací řízení $7 ph121802
550 $a majetková podstata $7 ph948540
550 $a správci konkurzní podstaty $7 ph629139
Processing history
Permanent link