Dějiny filosofie

Pavel Hlavinka

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH Předmluva.................................................................7 Kapitola i INDICKÁ A ČÍNSKÁ FILOSOFIE 1.1 Období védské 1.2 Klasické ortodoxní systémy indické filosofie .....................13 1.3 Neortodoxní směry indické filosofie...............................17 1.4 Konfucianismus....................................................22 1.5 Taoismus..........................................................25 Kapitola 2 ŘECKA FILOSOFIE ..............................................32 2.1 Předsókratovská filosofie ........................................33 2.1.1 Milititi přírodní filosofové .............................33 2.1.2 Hérakleitos z Efesu (530—470 př. Kr.)....................35 2.1.3 Pythagoras a pythagorejci ................................36 2.1.4 Empedoklés z Akragantu (asi 492—433 př. Kr.)..............37 2.1.5 Anaxagoras z Klazomen (500-428 př. Kr.) ..................37 2.1.6 Démokritos z Abdér a Leukippos (5. st. př. Kr.)...........38 2.1.7 Elejská škola.............................................39 2.1.8 Sofisté ..................................................40 2.1.9 Sókratés z Athén (asi 470-399př. Kr.).....................43 2.1.10 Sokratovské školy .......................................45 2.2 Platón .......................................................... 48 2.2.1 Svět idejí................................................50 2.2.2 Poznámka pro náročnčjšího čtenáře o tom, kdo je podle Platóna filosof............................................54 2.2.3 Svět, jeho stvoření a struktura...........................55 2.2.4 Duše .....................................................56 2.2.5 Platónovo pojetí státu....................................58 2.3 Aristotelés ze Stageiry ..........................................63 2.3.1 Aristotelovo dílo ........................................64 2.3.2 Úrovně vědění podle Aristotela ...........................64 2.3.3 Aristotelova logika ......................................65 2.3.4 Aristotelova metafyzika...................................67 2.3.5 Aristotelova fyzika ......................................69 2.3.6 Aristotelova psychologie (nauka o duši) ..................71 2.3.7 Aristotelova etika .......................................71 2.3.8 Aristotelova politologie .................................73 CD CD2.4 Helénistická filosofie........................................74 2.4. J Stoicismus (stoa).....................................75 2.4.2 Epikureismus .........................................79 2.4.3 Skepticismus..........................................80 2.4.4 Eklekticismus.........................................81 2.4.5 Alexandrijský eklekticismus...........................81 2.4.6 Novopýthagorejci .....................................82 2.4.7 Novoplatonismus ......................................83 Kapitola 3 KŘESŤANSKÁ FILOSOFIE 88 3.1 Křestanství...................................................88 3.1.1 Srovnání řeckého a hebrejského (na něj se váže i křestanské náboženství) pojetí světa.............................92 3.2 Patristická filosofie ........................................93 3.3 Scholastika .................................................102 3.3.1 Scholastická metoda .................................104 3.3.2 Spor o univerzálie ..................................105 3.3.3 Raná scholastika.....................................105 3.3.4 Středověká renesance 12. století.....................107 3.3.5 Středověká arabská a židovská filosofie..............109 3.3.6 Vrcholná scholastika.................................111 Kapitola 4 RENESANČNÍ FILOSOFIE ...................................120 4.1 Humanismus a reformace.......................................124 4.2 Nové právní a politické myšlení..............................124 4.3 Filosofické systémy renesance................................125 Kapitola 5 BAROKNÍ FILOSOFIE (RACIONALISMUS) 132 Kapitola 6 OSVÍCENSTVÍ ............................................143 6.1 Uvedení do anglického empirismu a senzualismu................143 6.3 Shrnutí filosofie anglického empirismu.......................149 6.4 Další představitelé anglického osvícenství...................149 6.5 Osvícenství ve Francii.......................................149 6.6 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)............................152 Kapitola 7 IMMANUEL KANT...........................................156 7.1 Předkritické období..........................................156 7.2 Kritické období..............................................157 7.3 Ke Kantově filosofii práva...................................164Kapitola 8 ROMANTICKO-IDEALISTICKÁ NĚMECKÁ FILOSOFIE 169 8.1 Úvod....................................................169 8.2 Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) .....................170 8.3 Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854)....................173 8.4 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)...............173 Kapitola 9 IRACIONALISMUS A VOLUNTARISMUS 178 9.1 Arthur Schopenhauer (1788-1860) ........................178 9.1.1 Filosofie........................................179 9.1.2 Vykoupení z utrpěni světa .......................182 9.2 Seren Kierkegaard (1813-1855)...........................182 9.2.1 Výklad důležitých rysů. Kierkegaardova myšlení ..183 9.3 Friedrich Nietzsche (1844-1900) 185 9.3.1 Výklad hlavních pojmů Nietzschovy filosofie .....186 Kapitola io NOVODOBÁ EVROPSKÁ FILOSOFIE 191 10.1 Pozitivismus ve Francii.................................191 10.2 Pozitivismus v Anglii...................................194 10.2.1 John Stuart Mill (1806-1873).....................194 10.2.2 Herbert Spencer (1820-1903) ....................195 10.3 Marxismus a materialismus...............................196 10.3.1 Dialektický materialismus........................197 10.3.2 Historický materialismus .......................199 10.3.3 К Marxově teorii práce a kapitálu ..............200 10.3.4 Pokračovatelé a školy navazující na marxismus...200 10.4 Filosofie života a pragmatismus.........................201 10.4.1 Významné vědecké převraty konce devatenáctého a začátku dvacátého století...............................201 10.4.2 Filosofie života................................204 10.4.3 Historismus ....................................207 10.4.4 Pragmatismus....................................208 Kapitola 11 NOVÁ METAFYZIKA A KŘESŤANSKÉ FILOSOFIE 20. STOLETÍ 216 11.1 Nová metafyzika.........................................216 11.1.1 Samuel Alexander (1859-1938).....................217 11.1.2 Alfred North Whitehead (1861—1947)..............218 11.1.3 Nicolai Hartmann (1882-1950)....................220 11.2 Křestanské filosofie 20. století .......................222 11.2.1 Katolicismus.....................................222 11.2.2 Protestantismus ................................224Kapitola 12 FENOMENOLOGIE A EXISTENCIALISMUS 227 12.1 Franz Brentano (1838-1917) .......................... 227 12.2 Edmund Husserl (1859-1938) .......................... 229 12.2.1 První období..................................229 12.2.2 Druhé období .................................229 12.2.3 Tretí fáze ...................................232 12.2.4 Husserlovi pokračovatelé .....................233 12.3 Filosofie existence...................................235 12.3.1 Martin Heidegger (1889—1976)..................237 12.3.2 Jean-Paul Sartre (1905—1980)..................241 12.3.3 Albert Camus (1913—1960)......................244 12.3.4 Gabriel Marcel (1889-1973)....................244 12.3.5 Karl Jaspers (1883-1969) .....................245 12.3.6 Jan Patočka (1907-1977) ......................246 Kapitola 13 HERMENEUTIKA, STRUKTURALISMUS A NOVOPOZmVISMUS 249 13.1 Hermeneutika .........................................249 13.2 Strukturalismus ......................................251 13.3 Novopozitivismus (analytická filosofie)...............254 13.3.1 Ludwig Wittgenstein (1889—1951)...............254 13.3.2 Teorie pravdy a vysvětlení....................256 Kapitola 14 POSTMODERNÍ FILOSOFIE.........................259 14.1 Rozdíl mezi modernou a postmodernou ..................259 14.2 Filosofičtí a vědečtí předchůdci postmoderny..........261 14.3 Hlavní rysy postmoderní filosofie ....................261 14.4 Další myslitelé, kteří bývají spojováni s postmoderním myšlením.............................................262
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw0115337
3 CZ-PrCNB
5 20170324092150.8
7 ta
8 080313s2008----xr-----------u0|0 --cze--
20 ## $a 978-80-7387-015-7: $c 349 Kč
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Hlavinka, Pavel, $d 1971- $7 js20020610014 $4 aut
245 10 $a Dějiny filosofie : $b jasně a stručně / $c Pavel Hlavinka
250 ## $a 1. vyd.
264 #1 $a Praha : $b Triton, $c 2008
300 ## $a 265 s. $f váz.
520 2# $a Indická a čínská filosofie. Řecká filosofie - předsókratovská, Platón, Aristotelés, helénistická. Křesťanská filosofie - křesťanství, patristická filosofie, scholastika. Renesanční filosofie, barokní filosofie (racionalismus). Osvícenství. Kant. Romanticko-idealistická německá filosofie - Fichte, Schelling, Hegel. Iracionalismus a voluntarismus - Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche. Novodobá evropská filosofie - pozitivismus, marxismus a materialismus, filosofie života a pragmatismus. Nová metafyzika a křesťanské filosofie 20. stol. Fenomenologie a existencialismus - Brentano, Husserl, Heidegger, Sartre, Camus, Marcel, Jaspers, Patočka. Hermeneutika, strukturalismus a novopozitivismus - Wittgenstein. Postmoderní filosofie.
653 ## $a filozofie
653 ## $a indická
653 ## $a čínská
653 ## $a řecká
653 ## $a antická
653 ## $a Platón
653 ## $a Aristotelés
653 ## $a helénistická
653 ## $a křesťanská
653 ## $a patristická
653 ## $a scholastika
653 ## $a renesance
653 ## $a renesanční
653 ## $a baroko
653 ## $a barokní
653 ## $a racionalismus
653 ## $a osvícenství
653 ## $a Kant, Imanuel
653 ## $a německá
653 ## $a romanticko-idealistická
653 ## $a romantismus
653 ## $a idealismus
653 ## $a Fichte
653 ## $a Schelling
653 ## $a Hegel
653 ## $a iracionalismus
653 ## $a voluntarismus
653 ## $a Schopenhauer
653 ## $a Kierkegaard
653 ## $a Nietzsche
653 ## $a novodobá
653 ## $a evropská
653 ## $a pozitivismus
653 ## $a marxismus
653 ## $a Marx
653 ## $a materialismus
653 ## $a pragmatismus
653 ## $a života
653 ## $a nová
653 ## $a metafyzika
653 ## $a fenomenologie
653 ## $a existencialismus
653 ## $a Brentano
653 ## $a Husserl
653 ## $a Heidegger
653 ## $a Sartre
653 ## $a Camus
653 ## $a Marcel
653 ## $a Jaspers
653 ## $a Patočka, Jan
653 ## $a hermeneutika
653 ## $a strukturalismus
653 ## $a novopozitivismus
653 ## $a Wittgenstein
653 ## $a postmoderní
653 ## $a postmodernismus
653 ## $a filozofové
655 #7 $a monografie $7 fd132842
910 ## $a ABE031 $b P-3111
928 9# $a Triton
1001 $a 000015337
1090 $a 2008/03/13 $b 2010/06/16 $c ABE031/Ro1 $d ABE031/lz1
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link