Informační zdroje

Vyhledávání v bibliografických, výběrově i plnotextových databázích1) 2):

Business Source Corporate
abstrakty a u vybraných titulů i plné texty článků z časopisů a výzkumných zpráv o ekonomické situaci zemí, firem i situaci na trhu - zahrnuje publikace mnoha různých vydavatelů
Cambridge Core
abstrakty a u vybraných titulů i plné texty článků z časopisů společnosti Cambridge University Press
Emerald
abstrakty a u vybraných titulů i plné texty článků z časopisů společnosti Emerald
J-STOR
přístup do plných textů starších čísel vybraných časopisů (většinou od prvního ročníku) z oblasti ekonomie, financí, managementu a práva
Oxford Academic Journals
abstrakty a u vybraných titulů i plné texty článků z časopisů společnosti Oxford University Press
ScienceDirect
abstrakty a u vybraných titulů i plné texty článků z časopisů společnosti Elsevier
Wiley Online Library
abstrakty a u vybraných titulů i plné texty článků z časopisů společnosti John Wiley & Sons

1) Plné texty licencovaných zdrojů jsou dostupné pouze z IP adres ČNB, pro veřejnost pouze z terminálů ve studovně knihovny ČNB.

2) Zaměstnancům ČNB jsou další databáze přístupné po přihlášení

Databáze na CD dostupné na terminálech ve studovně:

  • IMF Balance of Payments Statistics
  • IMF Direction of Trade Statistics
  • IMF Government Finance Statistics
  • IMF International Financial Statistics

Údaje z databáze Bankers Almanac pro Vás vyhledá služba ve studovně.

Tištěná periodika

Seznam dostupných periodik