Odklony v trestním řízení
Jan Zůbek

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
Seznam použitých zkratek......................................................VI
Slovo o autorovi..............................................................IX
Úvod - Nepropadejme panice.................................................... X
1	Trestání zločinu, nástup odklonů, pojem odklonu, jeho
účel a funkce, klasifikace odklonů........................................I
1.1	Zločin - (vina) - trest.............................................1
1.2	Spravedlnost.........................................................6
1.2.1	Retributivní (restitutivní) spravedlnost......................8
1.2.2	Trestní spravedlnost a trestní justice.......................11
1.3	Pochybnosti o efektivitě systému trestání zločinů i efektivitě
fungování trestní justice...........................................11
1.3.1	Co nefunguje?................................................11
1.3.2	Krize trestního řízení a pokusy o jeho zrychlení.............14
1.4	Restorativní justice a trestní alternativy..........................17
1.4.1	Restorativní justice.........................................17
1.4.2	Dohodnutá spravedlnost.......................................20
1.4.3	Hledání alternativ ? nepodmíněnému trestu....................22
1.5	Odklony v trestním řízení...........................................24
1.5.1	Pojem odklon v trestním řízení (diversion)...................24
1.5.2	Mezinárodní iniciativy ? uplatňování nových prvků,
včetně odklonů...............................................25
1.5.3	Filozofické, sociologické a ekonomické zdůvodnění odklonů ... 29
1.5.4	? teoretické klasifikaci odklonů.............................33
1.5.5	Poznámky ? nejasnému vymezení odklonů de	lege lata...........36
1.5.6	Z připravovaného nového trestního řádu.......................39
2	Odsuzující odklony, trestní příkaz, dohoda o vině a trestu..............43
2.1	Účel a funkce odsuzujícího odklonu v trestním řízení................43
2.1.1	Účel a funkce trestního příkazu..............................44
2.1.2	Účel a funkce dohody o vině a trestu.........................45
2.2	Trestní příkaz......................................................48
2.2.1	Historie institutu...........................................48
2.2.2	Zákonné podmínky.............................................52
2.2.3	Trestní příkaz z pohledu práv obviněného.....................53
2.2.4	Trestní příkaz z pohledu práv poškozeného....................66
2.2.5	Trestní příkaz ve vybraných zahraničních úpravách............74
V
Obsah
2.3	Dohoda o vině a trestu (DOVT)......................................79
2.3.1	Historie institutu a obavy z recepce do českého trestního řádu . . 79
2.3.2	Sjednávání dohody o vině a trestu...........................84
2.3.3	Řízení před soudem..........................................88
2.3.4	Připravované legislativní změny ? dohodě o vině a trestu....90
2.3.5	Dohoda o vině a trestu a její obdoby ve vybraných
zahraničních úpravách......................................92
3	Neodsuzující odklony.................................................107
3.1	Účel a funkce neodsuzujícího odklonu v trestním	řízení............107
3.2	? motivaci obviněného a soudce (státního zástupce)................111
3.2.1	Vnější motivace pachatele trestními alternativami .........113
3.2.2	Motivace pachatele dosáhnout neodsuzujícího odklonu........115
3.2.3	? motivaci soudce (státního zástupce) .....................118
3.3	Mediace...........................................................119
3.3.1	Komunikace.................................................120
3.3.2	Mediátor...................................................121
3.3.3	Trestní mediace............................................122
3.4	Podmíněné zastavení trestního stíhání.............................124
3.4.1	Historie institutu.........................................124
3.4.2	Vymezení zákonných podmínek a postupu
jednotlivých subjektů trestního řízení.....................126
3.4.3	Práva a povinnosti soudu (státního zástupce)
a obviněného po skončení zkušební doby a v jejím průběhu ... 146
3.4.4	Připravované legislativní změny k PZTS a zbývající
úvahy de lege ferenda......................................159
3.4.5	Podmíněné zastavení trestního stíhání ve vybraných
zahraničních úpravách......................................162
3.5	Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání	(POPNP)...........170
3.5.1	Historie institutu.........................................170
3.5.2	Zákonné podmínky...........................................171
3.5.3	Zhodnocení stávající právní úpravy a připravované
legislativní změny.........................................174
3.6	Narovnání.........................................................176
3.6.1	Historie institutu.........................................176
3.6.2	Specifika účelu a funkce institutu narovnání...............177
3.6.3	Vymezení zákonných podmínek a postupu
jednotlivých subjektů trestního řízení.....................179
3.6.4	? právnímu nároku obviněného na ukončení
trestního řízení narovnáním................................189
3.6.5	Připravované legislativní změny ? narovnání a úvahy
de lege ferenda............................................196
3.6.6	Narovnání ve vybraných zahraničních úpravách...............200
VI
Obsah
4	Odstoupení od trestního stíhání a další odklony v trestním
řízení proti mladistvému pachateli....................................205
4.1	Historický exkurz.............................................. 205
4.2	Některá specifika trestání mladistvých pachatelů.................207
4.3	Odklony ve vztahu ? hierarchii opatření ukládaných
mladistvým a možnosti aplikace odstoupení od trestního stíhání..208
4.4	? aplikaci odstoupení od trestního stíhání a dalších odklonů
u mladistvého....................................................210
4.4.1	Poškozený a odstoupení od trestního stíhání................213
4.4.2	? dalším odklonům v trestních věcech mladistvých...........214
4.5	Hodnocení současné právní úpravy, návrhy de lege ferenda
a věcný záměr nového trestního řádu..............................215
5	Odklony právnických osob obviněných z trestného činu
a fyzických osob obviněných z přestupku či správního deliktu.........219
5.1	Odsuzující odklony u právnických osob............................220
5.1.1	Trestní příkaz.............................................220
5.1.2	Dohoda o vině a trestu.....................................230
5.2	Neodsuzující odklony u právnických osob..........................232
5.2.1	Podmíněné zastavení trestního stíhání (právnické osoby)...232
5.2.2	Narovnání..................................................235
5.2.3	Odklony napříště i u zločinu...............................238
5.3	Odklon ve správně-trestním řízení................................239
5.3.1	Narovnání dle přestupkového zákona.........................240
6	Trestní systém vyřizování přečinů......................................249
6.1	Statistiky.......................................................249
6.2	Obecně ? hledání funkčního systému trestání méně
závažných trestných činů (přečinů)...............................256
6.2.1	Punitivita a přepjatá represe..............................258
6.2.2	Bagatelní kriminalita......................................260
Závěr......................................................................299
Seznam použitých zdrojů....................................................303
Věcný rejstřík.............................................................318
VII
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw0188133
3 CZ-PrCNB
5 20190517111505.7
7 ta
8 190423s2019----xr ||||f||||||001|0|cze|d
20 ## $a 978-80-7598-245-2 $q (brožováno)
40 ## $a OSA001 $b cze $d KLG001 $d ABE031 $e rda
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
72 #7 $a 343 $x Trestní právo $2 Konspekt $9 16
80 ## $a 343.137 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Zůbek, Jan $4 aut
245 10 $a Odklony v trestním řízení / $c Jan Zůbek
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a Praha : $b Wolters Kluwer, $c 2019
300 ## $a xvi, 320 stran : $b ilustrace ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Právní monografie
500 ## $a Právní stav publikace je k 31.8.2018
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
520 2# $a Trestání zločinu, nástup odklonů, pojem odklonu, jeho účel a funkce, klasifikace odklonů. Odsuzující odklony, trestní příkaz, dohoda o vině a trestu. Neodsuzující odklony. Odstoupení od trestního stíhání a další odklony v trestním řízení proti mladistvému pachateli. Odklony právnických osob obviněných z trestného činu a fyzických osob obviněných z přestupku či správnímu deliktu. Trestní systém vyřizování přečinů.
650 07 $a odklony v trestním řízení $7 ph1024961 $2 czenas
650 07 $a odklony v trestním řízení $7 ph1024961 $z Česko $2 czenas
653 ## $a odklony
653 ## $a řízení
653 ## $a zločiny
653 ## $a klasifikace
653 ## $a trestní
653 ## $a příkaz
653 ## $a vina
653 ## $a trest
653 ## $a neodsuzující
653 ## $a stíhání
653 ## $a mladiství
653 ## $a pachatelé
653 ## $a právnická osoba
653 ## $a fyzická osoba
653 ## $a přestupky
653 ## $a delikty
653 ## $a přečiny
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
830 #0 $a Právní monografie (Wolters Kluwer ČR)
910 ## $a ABE031 $b C-10173
928 9# $a Wolters Kluwer
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link