Praktika z trestního práva hmotného a trestního práva procesního
František Novotný a kolektiv

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Úvod.....................................................................5
ČÁST 1 PRAKTIKUM Z TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO
1	Právní posouzení (kvalifikace) skutku..........................9
2	Aplikační příklady............................................18
2.1	Trestné	činy proti	životu a zdraví.......................18
2.2	Trestné	činy proti	svobodě a právům na ochranu osobnosti,
soukromí a listovního tajemství ..........................30
2.3	Trestné	činy proti	lidské důstojnosti	v sexuální	oblasti.37
2.4	Trestné	činy proti	rodině a dětem........................42
2.5	Trestné	činy proti	majetku.......................................47
2.6	Trestné činy hospodářské ................................64
2.7	Trestné činy obecně nebezpečné ..........................73
2.8	Trestné činy proti životnímu prostředí ..................76
2.9	Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní
organizaci ...............................................78
2.10 Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných...................79
2.11	Trestné činy proti branné povinnosti.....................87
2.12	Trestné činy vojenské....................................87
2.13	Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy .89
ČÁST 2 PRAKTIKUM Z TRESTNÍHO PRÁVA PROCESNÍHO
1	Postup při právním posouzení (kvalifikaci) příkladů...........93
2	Aplikační příklady............................................95
2.1	Pojem a předmět trestního práva procesního a trestního řízení, prameny procesního práva, působnost tr. řádu, výklad tr. řádu, výklad základních pojmů.......................................95
2.2	Základní zásady trestního	řízení, prejudiciální otázky..........97
2.3	Subjekty trestního řízení......................................105
2.4	Procesní úkony, rozhodnutí.....................................112
2.5	Zajištění osob ................................................138
2.6	Zajištění věcí ................................................147
2.7	Dokazování.....................................................152
2.8	Průběh trestního řízení, zahájení trestního stíhání,
zkrácené přípravné řízení .....................................159
2.9	Vyšetřování, dozor státního zástupce...........................166
2.10	Soudní řízení, zvláštní způsoby řízení, opravné řízení........175
2.11	Řízení ve věcech mladistvých..................................185
Summary................................................................189
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw0187169
3 CZ-PrCNB
5 20190211123101.2
7 ta
8 190211s2018----xr ||||||l|||u000|||cze|d
20 ## $a 978-80-7380-734-4 $q (brožováno)
40 ## $a ABE031 $b cze $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Novotný, František, $d 1940- $7 xx0010503 $4 aut
245 10 $a Praktika z trestního práva hmotného a trestního práva procesního / $c František Novotný a kolektiv
250 ## $a 2. aktualizované vydání
264 #1 $a Plzeň : $b Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, $c 2018
300 ## $a 190 stran
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
520 2# $a Publikace obsahuje praktické příklady zaměřené na zvláštní část trestního zákoníku, na nichž může student provádět právní kvalifikaci skutku, a to příklady z praxe orgánů činných v trestním řízení, prostřednictvím nichž se student seznámí s významnými instituty trestního práva procesního. Aplikační příklady - trestné činy proti životu a zdraví, lidské důstojnosti, rodině a dětem, hospodářské atd. Procesní úkony, zajištění osob, zajištění věcí, dokazování atd. Druhé vydání publikace je aktualizováno z hlediska současné právní úpravy.
650 07 $a trestní právo hmotné $7 ph126731
650 07 $a trestní právo procesní $7 ph126732
653 ## $a právo
653 ## $a trestní
653 ## $a hmotné
653 ## $a procesní
653 ## $a aplikační
653 ## $a příklady
653 ## $a trestné
653 ## $a činy
653 ## $a úkony
653 ## $a rozhodnutí
653 ## $a zajištění
653 ## $a osoby
653 ## $a věci
653 ## $a dokazování
653 ## $a zákony
655 #7 $a učebnice vysokých škol $7 fd133772
910 ## $a ABE031 $b C-10093
928 9# $a Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
1001 $a 000055261
1090 $a 2015/12/07 $c ABE031/Prosko1
1856 $b LEVNA_KNIHOVNA:LINK $u https://www.levna-knihovna.cz/page/goods/1148 $z odkaz
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link