Hranice v krajinách
Eva Semotanová (ed.)

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
Hranice v krajinách. Slovo úvodem (Eva Semotanová) ...7
I.	NEPŘESNÁ PŘESNOST
1.	Hranice a hraničení jako medievistické téma
(Markéta Marková) ... 19
2.	Pronikání moci raně středověkých Uher na území dnešního Slovenska v ll. století a Anonymova
bitva o Nitru - legenda vs. skutečnost ve světle historické geografie (František Musil) ...46
3.	Projekt územní směny z roku 1289 ve vztahu ? věnným městům ve východních Cechách (JosefZemlička) ...116
II.	NÁRODNÍ, ZEMSKÉ A STÁTNÍ ZÁJMY
1.	Otázka vnitřní ch hranic v návrhu federalizace Rakousko
Uherska Aurela Popoviciho
(Tadeusz Siwek) .. .143
2.	Co všechno bude naše? Názory českých geografů na vymezení hranic v letech 1918-1920
(Jiň Martinek)	...158
3.	Vnitřní hranice Československa 1918-1938.
Cesta ? emancipaci nového státu (Tomáš Burda) ...173
4.	Regiony a hranice existují i tehdy, jsme-li přesvědčeni o opaku (PetrMarek) ...195
III.	PŘES HRANICE
1.	Euroregiony v Česku jako platforma přeshraničních ambicí a zájmů (Milan Jeřábek - Tomáš FLavlíček -
Jaroslav Dokoupil - Pavel Branda) ...221
2.	Hranice a příhraničí jižních Čech a Horního a Dolního Rakouska (Múhlviertel a Waldviertel) v průběhu 20. století (s vazbou na regionální technické památky) (Jiň Dvořák -Jaromír Karpíšek) ...249
3.	Situační analýza přeshraniční spolupráce mezi Českem, Rakouskem a Slovenskem (Michal Šindelář) .. .266
4.	Krajina versus technokraté - představy a realita meziválečných projektů spojení Moravy se Slovenskem prostřednictvím silniční infrastruktury
(Michal Ďurčo) ...294
IV.	OBRAZ HRANIC
1.	Zachycení různých podob česko-bavorských zemských hranic na mapách v průběhu staletí (Filip Paulus) .. .321
2.	Hraniční změny po roce 1918 ve světle soudobých map
(Tomáš Grim) ...347
3.	Topografické mapy s přítisky územních změn Československa od mnichovské dohody
do dubna 1939 (Peter Mackovčin - Tomáš Zvardoň -Andrea Skaliiková) ...356
4.	Vliv větrných a kůrovcových kalamit přelomu šedesátých a sedmdesátých let 19. století na utváření českého obrazu Šumavy (Nina Milotová) .. .367
Doslov (Eva Semotanová) ...396
Seznam pramenů a literatury ...400
Seznam vyobrazení ...441
Seznam tabulek	.. .446
Seznam zkratek	.. .448
Jmenný rejstřík ...451
Místní rejstřík ...457
Summary ...470
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01107668
3 CZ-PrCNB
5 20200730132600.4
7 ta
8 200124s2020----xr abh|f|||||#001 0#cze||
15 ## $a cnb003122690
20 ## $a 978-80-200-3063-4 $q (Academia ; $q brožováno)
20 ## $a 978-80-7286-341-9 $q (Historický ústav ; $q brožováno)
40 ## $a ABA001 $b cze $d BOA001 $d ABE031 $e rda
41 0# $a cze $b eng
43 ## $a ec-----
44 ## $a xr
45 ## $a o-x-
72 #7 $a 913:94 $x Historická geografie $2 Konspekt $9 7
80 ## $a 913:94 $2 MRF
80 ## $a 341.222 $2 MRF
80 ## $a 341.223 $2 MRF
80 ## $a 323.174 $2 MRF
80 ## $a (4-191.2) $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
245 00 $a Hranice v krajinách / $c Eva Semotanová (ed.)
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a Praha : $b Academia : $b Historický ústav AV ČR, v. v. i., $c 2020
300 ## $a 475 stran : $b ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Historie
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
520 2# $a Kniha nabízí různé pohledy na středoevropské hranice a poskytuje srovnání od počátku středověkých hranic po hranice moderní, především ve 20. století. Hranice a hraničení jako medievistické téma. Pronikání moci raně středověkých Uher na území dnešního Slovenska v 11. století a Anonymova bitva o Nitru - legenda vs. skutečnost ve světle historické geografie. Projekt územní směny z roku 1289 ve vztahu k věnným městům ve východních Čechách. Otázka vnitřních hranic v návrhu federalizace Rakousko-Uherska Aurela Popoviciho. Názory českých geografů na vymezení hranic v letech 1918-1920. Vnitřní hranice Československa 1918-1938. Euroregiony v Česku jako platforma přeshraničních ambicí a zájmů. Hranice a příhraničí jižních Čech a Horního a Dolního Rakouska (Mühlviertel a Waldviertel) v průběhu 20. století (s vazbou na regionální technické památky). Situační analýza přeshraniční spolupráce mezi ČR, Rakouskem a Slovenskem. Krajina versus technokraté - představy a realita meziválečných projektů spojení Moravy se Slovenskem prostřednictvím silniční infrastruktury. Zachycení různých podob česko-bavorských zemských hranic na mapách v průběhu staletí. Hraniční změny po roce 1918 ve světle soudobých map. Topografické mapy s přítisky územních změn Československa od mnichovské dohody do dubna 1939. Vliv větrných a kůrovcových kalamit přelomu 60. a 70. let 19. stol. na utváření českého obrazu Šumavy.
546 ## $a Anglické resumé
648 #7 $a 11.-20. století $7 ch757117 $2 czenas
650 07 $a historická geografie $7 ph120715 $z Evropa střední $2 czenas
650 07 $a státní hranice $7 ph126182 $z Evropa střední $y 11.-20. století $2 czenas
650 07 $a územní změny $7 ph206874 $z Evropa střední $y 11.-20. století $2 czenas
650 07 $a regionální politika $7 ph125081 $z Evropa střední $y 11.-20. století $2 czenas
650 09 $a historical geography $z Europe, Central $2 eczenas
650 09 $a boundaries $z Europe, Central $y 11th-20th centuries $2 eczenas
650 09 $a territorial changes $z Europe, Central $y 11th-20th centuries $2 eczenas
650 09 $a regional policy $z Europe, Central $y 11th-20th centuries $2 eczenas
653 ## $a historická
653 ## $a geografie
653 ## $a hranice
653 ## $a regiony
653 ## $a středoveropské
653 ## $a státy
653 ## $a Střední
653 ## $a Evropa
653 ## $a Československo
653 ## $a Česká republika
653 ## $a Slovensko
653 ## $a Německo
653 ## $a Bavorsko
653 ## $a Rakousko
653 ## $a Rakousko-Uhersko
653 ## $a státní
653 ## $a regionální
653 ## $a politika
653 ## $a územní
653 ## $a změny
653 ## $a dějiny
653 ## $a vnitřní
653 ## $a euroregiony
653 ## $a přeshraniční
653 ## $a spolupráce
653 ## $a příhraniční
653 ## $a oblasti
653 ## $a krajina
653 ## $a topografické
653 ## $a mapy
655 #7 $a kolektivní monografie $7 fd501537 $2 czenas
655 #9 $a collective monographs $2 eczenas
700 1# $a Semotanová, Eva, $d 1952- $7 jn19990209750 $4 edt
830 #0 $a Historie (Academia)
900 $a ABA001 $b 19
910 ## $a ABE031 $b B-4625
928 9# $a Academia $a Akademie věd České republiky. Historický ústav
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link