Paradigma a vize lidské společnosti
Václav Ryneš

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
ČÁST I. Optimistické a pesimistické alternativy...............9
Úvod.........................................................ii
Lidstvo ve vesmíru...........................................13
Planeta Země; Vývoj názorů lidských bytostí na planetu Zemi; Vesmír; Vesmírné prostory a lidská bytost; Člověk - lidská bytost; Pojetí vesmíru a lidstva T. de Chardina; Země; Geologický vývoj planety Země; Lidská bytost; Dějiny lidstva; Z dějin civilizačního vývoje; Filozofie dějin; Civilizace; Jiné úhly pohledu na lidské dějiny a civilizace; Ještě jiný úhel pohledu; Další úhel pohledu; Lidské bytosti v pojetí etnickém; Kultura a vzdělanost; Lidské bytosti a světový názor - světonázor; Civilizace -civilizační a dějinné souvislosti; Vývoj, dějiny, civilizace; Kód lidského života.
Stát a společnost.....................................................37
Stát a základní civilizační formy lidstva; Některé historické definice; Politický režim - systém; Různé dějinné formy státu; Státnost ve vývojovém procesu lidstva; Stát ve formě federace; Stát ve formě konfederace nebo unie; Aliance; Demokratická státnost; Ústavnost; Parlamentarismus; Korporativismus; Mezinárodní organizace.
Sociální státnost.....................................................44
Lidská společenská nerovnost; Sociální nerovnost; Lidská současnost; Nerovnost a lidské rozvrstvení; Nerovnost a občanská společnost; Důchodové a nemocenské pojištění; Lidský organizační rozmach na povrchu planety; Vize sociální státnosti; Jak vznikla koncepce sociální státnosti; Různé možné definice.
Společenské jevy......................................................$4
Evoluce; Lidstvo jako zvláštnost vesmíru; Mnohost různorodého a jedinečnost; Náhodnost a nahodilost lidských osobností; Předurčenost; Revoluce; Možné katastrofické situace; Lidská představa konce světa; Apokalypsa; Armageddon; Kataklysmata; Nebezpečí vzniku globálních jaderných a nejaderných konfliktů; Nekontrolovatelný růst lidské populace; Možnosti vyčerpání životních zdrojů; Devastace životního prostředí;
Civilizační choroby a nemoci; Přírodní katastrofy; Lidský futurismus; Lidstvo a globalizace; Války - válečné konflikty a terorismus; Války jako společenský jev; Možné jiné násilné vlivy; Hvězdné války; Kybernetické války; Hybridní konflikty; Klíč ? společenským a globálním krizím; Může
lidstvo existovat bez forem násilí ?
Formy lidského sdružování............................................77
Od rodiny až ? občanské společnosti; Občanská společnost; Národ; Společenské systémy; Politické stranictví.
Duchovní vývoj na začátku 21. století................................87
Věda a víra; Náboženství; Náboženská víra a ateismus; Náboženská vize pozemské spravedlnosti; Lidská morálnost; Náboženské fenomény globalizace lidstva; Islám; Svoboda a nutnost; Dobro a zlo; Genocida; Svoboda a autorita; Individualismus, kolektivismus a ideologie; Vlastnictví a vlastnické vztahy; Vlastnictví a životní zdroje ; Možné sociální a vlastnické trendy.
Mimořádnost první globální civilizace...............................103
Lidské tvůrčí schopnosti; Tvůrčí schopnost a nahodilost; Civilizace jako dějinný jev; ? čemu směřuje globalizační civilizace?; Soběstačnost a nesoběstačnost lidstva; Nutná lidská společenská samoregulace ve vývoji lidstva; Jsme na prahu společenských a sociálních změn; Evropská a americká civilizace; Od současnosti ? nové perspektivě; Dnešek a možné alternativy zítřka; Z množin různých alternativ; Šance pro zítřek.
PŘÍLOHY
i .Lidské poznatky o vesmíru.........................................124
i.Mikrosvět a život..................................................116
3.	Různý druh lidských morálních hodnot..............................129
4.	Náboženství.......................................................134
5.	Vybrané světové velmoci a mocnosti jako nositelé jaderných zbraní.136
6.	Úvaha ryze česká................................................ 137
7.0sobní vyznání.....................................................141
Slovníček...........................................................143
Literatura..........................................................146
ČÁST IL Kolaps nebo další vývoj lidstva............................H9
Úvod...............................................................151
Hybridní svět 11. století .........................................15 3
Konfliktní lidské soužití; Změny pohybu lidstva na planetě; Jaké je lidské společenství v současnosti; Duchovno a světská moc.
Negativní jevy současnosti.........................................161
Dezinformace; Argumentační lež; Společenské a politické nepravdy; Propagace - propaganda; Medializace a civilizace; Masová komunikace.
Postmoderní lidský svět........................................... 167
Informatika; Virtuální světy; Sociální sítě; Klonování.
Člověk v hybridní realitě...........................................i?2
Lidský svět plný klamů a dezinformací; Kam dospěla lidská bytost v současnosti jednadvacátého století?; Lidské konečno a nekonečno.
Rozumová a emotivní lidskost........................................176
Život; Životní parametry; Lidské reálné a nereálné poznání; Lidská hmotnost a poznatelnost vesmíru; Možnosti člověka ve vesmíru; Lidské priority; Život jako prožitek a úděl; Rozum; Krize rozumu; Myšlení; Emoce; Umělá inteligence; Robotika; Psychiatrické poruchy lidských bytostí; Patologické jevy.
Vesmírný a lidský kolaps............................................188
Lidské bludiště; Společnost nad propastí; Lidská hmotnost jako limitující faktor průniku do vesmíru; Časoprostorové jednotky; Sociální proměny;
Smrt jako cíl a program; Chaotický svět elitářství a demokracie; Možnosti lidské perspektivy; Korporace a současnost.
Lidstvo v současnosti...............................................197
Vývoj politické terminologie; Rozpor mezi lidskou potřebou a spotřebou; Hledání duchovní jednoty; Změny v pohybu lidstva na planetě;
Kam od demokracie?; Společenská restrukturalizace; Genderová restrukturalizace; Politika rozvoje životních šancí; Co je největší nebezpečí pro lidskou bytost ?; Tajemství života.
Život - vesmírná lidská stopa......................................2.08
Co může být lidská existence?; Nový homo sapiens - člověk nemoudrý, ale paranoidní; Existence a víra.
Příloha: Závěrečná úvaha............................................212
Literatura........................................................ 216
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01107435
3 CZ-PrCNB
5 20200701131045.9
7 ta
8 191022s2019----xr ||||f||||||000|0|cze||
15 ## $a cnb003155024
20 ## $a 978-80-7557-217-2 $q (vázáno)
40 ## $a OLA001 $b cze $d ABE031 $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
45 ## $a y-y-
72 #7 $a 316.4 $x Sociální procesy $2 Konspekt $9 18
80 ## $a 316.7+008 $2 MRF
80 ## $a 316.3/.6 $2 MRF
80 ## $a 316.42"19/20" $2 MRF
80 ## $a 101 $2 MRF
80 ## $a 316 $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Ryneš, Václav, $d 1939- $7 jo2013743273 $4 aut
245 10 $a Paradigma a vize lidské společnosti / $c Václav Ryneš
250 ## $a První vydání
264 #1 $a Praha : $b Epocha, $c 2019
300 ## $a 217 stran ; $c 22 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Terminologický slovník
504 ## $a Obsahuje bibliografie
520 2# $a Publikace přibližuje organizační formy lidského sdružovacího procesu v dějinném vývoji. Poukazuje na vývojové pohyby a společenské jevy, které provázejí vývoj lidstva. Předkládá alternativy optimální, katastrofické a krizové situace dalšího možného vývoje lidstva. Jedná se o analytický, ale i syntetický pohled na perspektivu lidstva pod stálou hrozbou zbraní hromadného ničení z pozice současné občanské společnosti, tedy na období, kdy lidská společnost dospěla k možnosti sebezničení i hledání nových perspektiv v kosmickém prostoru.
648 #7 $a 21. století $7 ch460559 $2 czenas
650 07 $a civilizace $7 ph119248 $y 21. století $2 czenas
650 07 $a člověk a společnost $7 ph116878 $y 21. století $2 czenas
650 07 $a postmoderní společnost $7 ph124410 $y 21. století $2 czenas
650 07 $a postmoderní společnost $7 ph124410 $x filozofické aspekty $2 czenas
650 07 $a postmoderní společnost $7 ph124410 $x sociologické aspekty $2 czenas
650 09 $a civilization $y 21st century $2 eczenas
650 09 $a man and society $y 21st century $2 eczenas
650 09 $a postmodern society $y 21st century $2 eczenas
650 09 $a postmodern society $x philosophical aspects $2 eczenas
650 09 $a postmodern society $x sociological aspects $2 eczenas
653 ## $a paradigma
653 ## $a vize
653 ## $a lidská
653 ## $a společnost
653 ## $a civilizace
653 ## $a postmoderní
653 ## $a sdružování
653 ## $a 21. století
653 ## $a lidstvo
655 #7 $a studie $7 fd133597 $2 czenas
655 #9 $a studies $2 eczenas
910 ## $a ABE031 $b P-6447
928 9# $a Epocha
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link