Exekuční řízení
komentované vzory podání
Ladislav Ullrich

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
O autorovi.................................................................... V
Seznam použitých zkratek..................................................... IX
Obecný úvod k exekucím........................................................ 1
1.	Význam a účel exekučního řízení...................................... 1
2.	Základní právní úprava............................................... 1
3.	Účastníci exekučního řízení a jejich zastoupení..................... 1
4.	Soudní exekútor a jeho zaměstnanci....................................3
5.	Exekuční soud.........................................................4
6.	Podání účastníků exekučního řízení....................................5
7.	Průběh exekučního řízení..............................................6
8.	Centrální evidence exekucí............................................7
Komentované vzory podání......................................................9
1.	Exekuční návrh (§ 37 a násl. EŘ).....................................11
2.	Návrh na zřízení exekútorského zástavního práva (§ 73 a EŘ)..........18
3.	Podnět ? výkonu státního dohledu (§ 7 EŘ)............................23
4.	Námitka podjatosti soudního exekútora (§ 29 EŘ)......................28
5.	Uplatnění náhrady újmy (zákon č. 82/1998 Sb.)........................32
6.	Sdělení adresy pro doručování (§ 46 OSŘ).............................38
7.	Návrh na rozhodnutí o neúčinnosti doručení (§ 50d OSŘ)...............44
8.	Návrh na spojení exekučních řízení (§ 37 odst. 4 EŘ).................48
9.	Námitka neplatnosti právního jednání povinného (§ 44a odst. 1	EŘ)....52
10.	Návrh na zrušení generálního a speciálního inhibitoria (§ 44a odst. 2 EŘ) .. 56
11.	Návrh na zrušení zákazu nakládat s majetkem (§ 44a odst. 3 EŘ)......61
12.	Návrh oprávněného na změnu soudního exekútora (§ 44b EŘ)............65
13.	Žádost o splátkový kalendář.........................................70
14.	Návrh povinného na provedení exekuce v jiném než stanoveném
pořadí (§58 odst.	3 EŘ)..........................................73
15.	Návrh na uložení přiměřené pokuty (§ 351 OSŘ).......................78
16.	Návrh na vyškrtnutí ze soupisu (§ 68 EŘ)............................81
17.	Žaloba na vyloučení majetku (§ 267 OSŘ).............................88
18.	Žádost o sepsání exekútorského zápisu (§ 77 EŘ).....................93
19.	Námitky proti příkazu ? úhradě nákladů exekuce (§ 88 odst. 3 EŘ)....96
20.	Žádost o nahlédnutí do spisu (§ 94 EŘ)............................ 103
21.	Poddlužnická žaloba (§ 292 OSŘ)................................... 107
21a. Poddlužnická žaloba (§ 311 OSŘ).................................. 109
22.	Přihláška pohledávky (§ 336f OSŘ)................................. 116
23.	Návrh předražku (§ 336ja OSŘ)......................................122
24.	Návrh na zproštění správce závodu funkce (§ 3381 odst. 3 OSŘ)..... 127
25.	Výzva ? učinění úkonu směřujícího ? dražbě nemovité věci (§ 15a
odst. 1 SouVR).................................................... 132
26.	Návrh na nařízení provádění přerušené exekuce prodejem nemovitých
věcí (§ 15a odst.	1	SouVR)........................................ 136
27.	Návrh na odklad exekuce (§ 54 EŘ)................................. 140
28.	Návrh na zastavení exekuce (§ 55 EŘ).............................. 146
29.	Výzva ke zrušení exekučního příkazu pozastavením řidičského
oprávnění (§ 71a odst. 4 EŘ)...................................... 157
VII
Obsah
30. Žádost o zaslání oznámení o skončení exekuce (§ 46 odst. 8 EŘ).... 162
31. Odvolání proti rozhodnutí soudního exekútora (§ 55c EŘ)........... 168
Seznam použité literatury................................................... 173
VIII
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01107030
3 CZ-PrCNB
5 20200522143105.1
7 ta
8 200522s2020----xr ||||||l||||||0 0|cze|d
20 ## $a 978-80-7400-782-8 $q (brožováno)
40 ## $a ABE031 $b cze $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Ullrich, Ladislav $7 ola2015866497 $4 aut
245 10 $a Exekuční řízení : $b komentované vzory podání / $c Ladislav Ullrich
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a V Praze : $b C.H. Beck, $c 2020
300 ## $a x, 173 stran
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii.
520 2# $a Publikace přináší obecné vzory nejčastějších podání v exekučním řízení. Každý vzor je doplněn o komentář, který komplexně pojednává o dané oblasti exekučního práva, zasazuje podání do širších souvislostí a přibližuje procesní situace, v rámci kterých jej lze využít k obraně svých práv. Pamatováno je rovněž na náležitosti, které musí podání splňovat, lhůty, v nichž je podání třeba učinit, a také na způsob, jakým bude soudní exekutor na podání reagovat. Úvodní pojednání čtenáře seznámí s exekučním řízením, jeho jednotlivými fázemi a orgány, resp. osobami, se kterými se lze v jeho průběhu setkat.
650 07 $a exekuce $7 ph120086
650 07 $a právní podání $7 ph124713
653 ## $a exekuce
653 ## $a exekuční
653 ## $a řízení
653 ## $a vzory
653 ## $a podání
653 ## $a právní
653 ## $a právo
655 #7 $a příručky $7 fd133209
655 #7 $a komentáře $7 fd132578
910 ## $a ABE031 $b C-10472
928 9# $a C.H. Beck
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link