Architekti dlouhé změny
expertní kořeny postsocialismu v Československu
Michal Kopeček (ed.)

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
ÚVOD____________________________________________________________________ 9
EXPERTNÍ KOŘENY P OST SOCIALISMU:
VÝZKUMNÉ PERSPEKTIVY A METODOLOGICKÉ
NÁSTROJE (Michal Kopeček) ____________________________________ 9
Neoliberální hegemonie jako hypotéza_________________________ 10
Experti v dosavadním sociálně vědním a historickém výzkumu___________	17
Co čtenář v knize nalezne____________________________________________ 26
Poděkování___________________________________________________ 34
1.	VLÁDNOUT PRÁVEM. ČESKÁ PRÁVNÍ VĚDA
OD „REPRESIVNÍ LEGALITY“ ? PRÁVNÍMU STÁTU,
1969-1994 (Michal Kopeček)___________________________________ 41
Od stalinistické „jurisprudence teroru“ ? „občanskému
socialismu“ pražského jara_________________________________ 45
Normalizace vlády: právní věda a „socialistická zákonnost“ jako
nástroj řízení a disciplinace společnosti v Husákově režimu________	51
„Právní stát“ ve jménu socialismu?___________________________ 63
Legalistické revoluce, právní kontinuita a počátky
liberálního konstitucionalismu_____________________________ 76
Závěr________________________________________________________ 87
2.	PODNIKOVÝ MANAGEMENT V ČESKOSLOVENSKU.
OD SOCIALISMU KE KAPITALISMU (Tomáš Vilímek)_________________103
Od „čistek“ ? přestavbě - socialističtí manažeři v letech 1969-1985 _104
Od přestavby ? demolici - podnikový management na konci 80. let______107
Funkce a postavení podnikového managementu před rokem 1989 __________117
Vyrábět, nebo „hrát o plán“__________________________________118
Politická angažovanost a vytváření zdání „důvěryhodného soudruha“ 121
Podnikový management a vnitropodniková koalice_______________127
Postsocialistický manažer „pod palbou“ na počátku 90. let____130
3.	OD SOCIALISTICKÉ TEORIE ŘÍZENÍ K NEOLIBERÁLNÍMU
MANAŽERISMU (Michal Kopeček - Václav Rameš)__________________155
Rozmach socialistické teorie řízení v Československu_________160
Socialistická teorie řízení 70. let a první poloviny 80. let_________162
Od „socialistického soutěžení“ ? „pocitu socialistického
hospodáře“. Teorie řízení v době perestrojky_______________166
Manažerská věda v době budování polistopadového kapitalismu__________169
Závěr________________________________________________________174
4.	PROMĚNA SOCIALISTICKÉHO ČLOVĚKA V LIBERÁLNÍ INDIVIDUUM? PSYCHOTERAPIE V ČESKOSLOVENSKU
PO ROCE 1968 (Adéla Gjuricová)________________________________185
Bohatší, než by se zdálo______________________________________189
Výhody neviditelnosti_________________________________________I93
Co za to?___________________________________________________________197
Proti hierarchiím___________________________________________________200
Zlatá devadesátá____________________________________________________203
Terapeutizace: jde o to, kde a jak____________________________206
5.	KRITIKA, ŘÍZENÍ, BYZNYS. SOCIÁLNÍ VÝZKUM A SOCIOLOGIE JAKO NÁSTROJE VLÁDNUTÍ
V ČESKOSLOVENSKU PO ROCE 1969 (Michal Kopeček)________________217
Sociální výzkum a sociologie jako součást autoritářského
vládnutí v pozdním socialismu_____________________________________220
Sociologie socialistického podniku a výzkumy veřejného mínění_226
Od sociologie socialistického způsobu života ? paradigmatu
občanské společnosti?_____________________________________________232
Sociální terapie, či kritické zrcadlo společnosti?
Sociologie v liberální demokracii raných 90 .let__________________241
Závěr


-254
6.	MEZI VĚDOU A POLITIKOU. EKOLOGIE ZA SOCIALISMU
A KAPITALISMU (1975-1995) (Matěj Spurný)____________________________267
Člověk a jeho domov: proměna senzitivity
na sklonku industriálni modernity_________________________________272
Rozpory ve vztahu státně socialistického vládnutí
? ochraně životního prostředí_____________________________________275
Experti, aktivisté, disidenti a sociální hnutí před listopadem 1989_281
Odvrácení zkázy. Hvězdná hodina ekologie na prahu 90. let___________290
Hvězda pohasíná_____________________________________________________294
Ekologie mezi marginalizací a ekonomizací___________________________297
Závěr


-304
7.	PLÁNOVÁNÍ PRAHY V 80.-90. LETECH. SEBEDESTRUKCE
URBANISTICKÉ EXPERTIZY (Petr Roubal)____________________________315
Krize socialistické urbanistické modernity7)____________________316
Perestrojka a pražská urbanistická diskuse______________________323
Boj o Žižkov a Stromovku________________________________________327
Urbanistická expertiza po roce 1989_____________________________336
Závěr


SUMMARY___________________________________________________________355
JMENNÝ REJSTŘÍK___________________________________________________367
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01107012
3 CZ-PrCNB
5 20200521120459.1
7 ta
8 190808s2019----xr ||||f||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb003112948
20 ## $a 978-80-257-2808-6 $q (Argo ; $q vázáno) : $c Kč 398,00
20 ## $a 978-80-7308-914-6 $q (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta ; $q vázáno)
20 ## $a 978-80-7285-224-6 $q (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ; $q vázáno)
40 ## $a ABA001 $b cze $d ABE031 $e rda
41 0# $a cze $b eng
43 ## $a e-cs---
44 ## $a xr
45 ## $a x6x9
72 #7 $a 321 $x Politologie $2 Konspekt $9 15
80 ## $a 321.01-021.471 $2 MRF
80 ## $a 001.2 $2 MRF
80 ## $a 323:316.422 $2 MRF
80 ## $a 338.24.021.8 $2 MRF
80 ## $a 316.42 $2 MRF
80 ## $a 321 $2 MRF
80 ## $a 330.831.8 $2 MRF
80 ## $a 316.323.7:316.42 $2 MRF
80 ## $a (437) $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
245 00 $a Architekti dlouhé změny: $b expertní kořeny postsocialismu v Československu / $c Michal Kopeček (ed.)
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a Praha : $b Argo : $b FF UK : $b ÚSD AV ČR, $c 2019
300 ## $a 373 stran ; $c 22 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Historické myšlení ; $v svazek 77
504 ## $a Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
520 2# $a Kolektivní monografie nabízí originální pohled na dobu pozdní komunistické diktatury, demokratické revoluce roku 1989 a počátky budování liberální demokracie a kapitalismu v Československu, resp. v České republice. Věnuje se analýze expertních forem vládnutí a jejich legitimizaci před rokem 1989, resp. přenosu expertního vědění a praktik politicko-sociálního řízení v době obnovování demokratického řádu. Autoři vycházejí z premisy, že to, co se nazývá „neoliberální vládnutí“, bylo umožněno nikoli jen importem západních politických a kulturních vzorců, nýbrž také řadou intelektuálních, mentálních i sociokulturních kontinuit s dobou pozdního socialismu. Tyto předpoklady a hypotetické kontinuity v době trvání „dlouhé systémové změny“ let 1980–1995 jsou v centru pozornosti jednotlivých studií věnovaných právní vědě, sociologii, urbanistice, environmentalistice, psychoterapii a podnikovému managementu a teorii řízení.
546 ## $a Anglické resumé
648 #4 $a 1969-1992
648 #4 $a 1999-1992
648 #7 $a od 1993 $7 ch462157 $2 czenas
650 07 $a vládnutí $7 ph683974 $z Československo $y 1969-1989 $2 czenas
650 07 $a vládnutí $7 ph683974 $z Československo $y od 1989 $2 czenas
650 07 $a vládnutí $7 ph683974 $x mezioborový kontext $2 czenas
650 07 $a politické reformy $7 ph124234 $z Československo $2 czenas
650 07 $a ekonomické reformy $7 ph114427 $z Československo $2 czenas
650 07 $a sociální změna $7 ph125820 $z Československo $2 czenas
650 07 $a neoliberalismus $7 ph120784 $z Československo $2 czenas
650 07 $a postkomunismus $7 ph124401 $z Československo $2 czenas
650 09 $a governance $z Czechoslovakia $y 1969-1989 $2 eczenas
650 09 $a governance $z Czechoslovakia $y 1989- $2 eczenas
650 09 $a governance $x interdisciplinary context $2 eczenas
650 09 $a political reforms $z Czechoslovakia $2 eczenas
650 09 $a economic reforms $z Czechoslovakia $2 eczenas
650 09 $a social change $z Czechoslovakia $2 eczenas
650 09 $a neo-liberalism $z Czechoslovakia $2 eczenas
650 09 $a post-communism $z Czechoslovakia $2 eczenas
653 ## $a architekti
653 ## $a dlouhá
653 ## $a změna
653 ## $a expertní
653 ## $a kořeny
653 ## $a postsocialismus
653 ## $a Československo
653 ## $a 1969-1989
653 ## $a od 1989
653 ## $a politické
653 ## $a ekonomické
653 ## $a reformy
653 ## $a sociální
653 ## $a změny
653 ## $a neoliberalismus
653 ## $a pozdní
653 ## $a komunistická
653 ## $a diktatura
653 ## $a demokracie
653 ## $a kapitalismus
653 ## $a právní
653 ## $a věda
653 ## $a stát
653 ## $a normalizace
653 ## $a manažerská
653 ## $a plánování
653 ## $a Praha
653 ## $a urbanismus
653 ## $a sociologie
653 ## $a ekologie
655 #7 $a kolektivní monografie $7 fd501537 $2 czenas
655 #9 $a collective monographs $2 eczenas
700 1# $a Kopeček, Michal, $d 1974- $7 mzk2003184647 $4 edt
830 #0 $a Historické myšlení
910 ## $a ABE031 $b B-4598
928 9# $a Argo
928 9# $a Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta
928 9# $a Akademie věd České republiky. Ústav pro soudobé dějiny
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link