Právní úprava amnestie v letech 1918-1953 v českých zemích
Jiří Šouša jr.

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
Prolog aneb Předmluva....................................................7
1.	Úvodní kapitola......................................................10
1.1.	Aktuálnost a vymezení tématu, vytyčené cíle....................10
1.2.	Použité metody a postup zpracování.............................25
1.3.	Zhodnocení použitých pramenů a literatury......................34
2.	Pojmově-teoretický rámec a východiska................................48
2.1.	Vymezení a typologizace amnestií................................48
2.2.	Vztah amnestií a milostí v českých zemích v historii...........65
2.3.	Publikace amnestií v letech 1918-1953 a jejich obsahové znaky
a úkoly..............................................................73
2.4.	Stručně ? trestním aspektům amnestií v letech 1918-1953........82
3.	Amnestie v době meziválečné..........................................88
3.1.	Recepce právního řádu a organizace veřejné správy ve vztahu
? dělbě moci a amnestijní kompetenci.................................88
3.2.	První poválečné amnestie - Amnestie Národního výboru
a amnestie z doby ústavního provizoria..............................112
3.2.1.	Nacionálni otázka v amnestiích z let 1918-1919............112
3.2.2.	Amnestie Národního výboru.................................114
3.2.3.	Prezidentské amnestie z doby ústavního provizoria.........124
3.2.4.	Amnestie zákonodárné moci z doby Revolučního Národního
shromáždění.......................................................143
3.3 Amnestie 20.-30. let v Československé republice obecně..........148
3.4.	Amnestie politických deliktů 1920-1938...................... 170
3.4.1.	Znaky řízení o politických deliktech v Československu mezi
světovými válkami v souvislosti s amnestiemi......................180
3.4.2.	Vztah amnestií tohoto období ? menšinové problematice
a jejich kategorizace..............................................
3.4.3.	Rozbor amnestií politických deliktů prvního a druhého decennia
první Československé republiky....................................205
3.5.	Kriminální amnestie dvou desetiletí první Československé republiky
a hromadné milosti v letech 1918-1938................................247
4.	Amnestie tzv. mnichovské a z dalších let první doby nesvobody.......257
4.1.	Amnestie ve druhé Československé republice.......................259
4.2.	Proměny právní úpravy amnestijního institutu v Protektorátu
Čechy a Morava a příklady amnestijních rozhodnutí z doby okupace......268
4.3.	Platné amnestie československé v letech 1938-1945.................284
5.	Amnestie třetí Československé republiky................................289
5.1.	Amnestie ze dne 31. července 1945.................................296
5.2.	Amnestie ze dne 29. srpna 1945....................................302
5.3.	Oslabení postavení prezidenta - faktoru jedince zastávajícího post
hlavy státu v amnestijním procesu na příkladu tzv. slovenské amnestie a postupné sjednocování dualistické praxe amnestií a milostí v Československu .........................................................305
5.4.	Praxe naříkatelností neplatných amnestií po roce 1945.............310
5.5.	Zákon o právnosti jednání souvisejících s bojem o znovunabytí
svobody Čechů a Slováků................................................314
6.	Amnestie ve stínu Stalinově, léta 1948-1953............................326
6.1.	Právní úprava amnestií v letech 1948-1953 a ministerstvo
spravedlnosti..........................................................327
6.2.	Teoretické vymezení amnestií a milostí v letech 1948-1953
a tři soudní amnestie tohoto období....................................331
6.3.	Ministerstvo spravedlnosti jako orgán činný v procesu amnestií
vletech 1948-1953......................................................347
6.4.	Hromadné neboli tabelární milosti v souvislosti s amnestijní
problematikou v letech 1948-1953.......................................351
6.5.	Právní úprava provádění amnestijních rozhodnutí...................356
Závěr.....................................................................371
Seznam pramenů a literatury...............................................379
Abstrakty.................................................................423
Věcný rejstřík............................................................426
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01105826
3 CZ-PrCNB
5 20191204151205.2
7 ta
8 190909s2019----xr ||||f||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb003131967
20 ## $a 978-80-7415-192-7 $q (vázáno)
40 ## $a BOA001 $b cze $d ABE031 $e rda
41 0# $a cze $b cze $b eng
43 ## $a e-cs---
44 ## $a xr
45 ## $a x1x5
72 #7 $a 343 $x Trestní právo $2 Konspekt $9 16
80 ## $a 343.293 $2 MRF
80 ## $a 34(091) $2 MRF
80 ## $a (437) $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Šouša, Jiří, $c jr., $d 1978- $7 jx20090506024 $4 aut
245 10 $a Právní úprava amnestie v letech 1918-1953 v českých zemích / $c Jiří Šouša jr.
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a Pelhřimov : $b Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o., $c 2019
300 ## $a 432 stran ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
520 2# $a Historický vývoj juristické regulace a realizace amnestií v českých zemích během let 1918-1953. Amnestie v době meziválečné. Amnestie tzv. mnichovské a z dalších let první doby nesvobody. Amnestie třetí Československé republiky. Amnestie ve stínu Stalinově, léta 1948-1953.
546 ## $a České a anglické resumé
648 #7 $a 1918-1968 $7 ch1010271 $2 czenas
648 #4 $a 1918-1953
650 07 $a amnestie $7 ph137791 $z Československo $y 1918-1968 $2 czenas
650 07 $a právní dějiny $7 ph164957 $z Československo $y 1918-1968 $2 czenas
650 09 $a amnesty $z Czechoslovakia $y 1918-1968 $2 eczenas
650 09 $a history of law $z Czechoslovakia $y 1918-1968 $2 eczenas
653 ## $a právní
653 ## $a úprava
653 ## $a amnestie
653 ## $a 1918-1953
653 ## $a Česká republika
653 ## $a dějiny
653 ## $a meziválečné
653 ## $a období
653 ## $a totalitní
653 ## $a pomnichovská
653 ## $a třetí
653 ## $a 1948-1953
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
655 #9 $a monographs $2 eczenas
910 ## $a ABE031 $b C-10311
928 9# $a Nová tiskárna Pelhřimov
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link