Procesní postavení osoby neznámého pobytu
ve světle Nařízení Brusel I bis
Pavlína Uhlířová.

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
0	autorovi......................................................... Vili
Seznam použitých zkratek...............................................IX
Ostatní zkratky....................................................... X
Předmluva..............................................................XI
1	Úvod............................................................... i
2	Osoba neznámého bydliště............................................5
3	Nařízení Brusel I bis...............................................7
3.1	Povaha pravidel zakotvených v Nařízení.........................7
3.1.1	Aplikační přednost......................................7
3.1.2	Mezinárodní prvek.......................................8
3.1.3	Prorogační doložka jako cizí prvek řízení...............9
3.2	Osobní působnost Nařízení Brusel I bis....................... 10
3.3	Obecná pravomoc.............................................. 10
3.4	Kogentní povaha ustanovení článku 4 Nařízení................. 11
4	Kritérium bydliště.................................................13
4.1	Bydliště právnické osoby......................................14
4.2	Bydliště člověka............................................. 15
4.3	Občanský zákoník............................................. 16
4.3.1	Fikce bydliště.........................................16
4.3.2	Fikce bydliště pro účely stanovení mezinárodní
pravomoci..............................................17
4.4	Okamžik zjišťování bydliště žalovaného........................18
4.5	Bydliště strany žalující......................................19
4.6	Bydliště na více místech......................................20
4.7	Forum shopping................................................22
4.8	Fórum a použití norem procesních..............................23
4.9	Fórum normy mezinárodního práva soukromého....................24
4.10	Bydliště v rozhodovací praxi soudů...........................25
5	Trvalý pobyt.......................................................27
5.1	Občanský soudní řád...........................................27
5.1.1	Obecný soud nepodnikající osoby........................27
V
Obsah
5.1.2	Obecný soud podnikatele.................................28
5.1.3	Závady v doručování.....................................28
6	Použití Nařízení Brusel I bis na osoby neznámého bydliště.........31
6.1	Pravomoc založená na obecném soudu žalovaného..................31
6.2	Výjimky z pravidla bydliště žalovaného.........................33
6.2.1	Výlučná pravomoc........................................33
6.2.2	Prorogační dohody.......................................34
6.2.2.1	Prorogační doložka ve prospěch soudu
třetího státu...................................35
6.3	Podřízení se pravomoci bez výhrad..............................36
6.3.1	Podmínky pro založení pravomoci podřízením se
bez výhrad..............................................37
6.3.2	Vztah podřízení se a jiných ustanovení o pravomoci......38
6.3.3	Povaha podřízení se pravomoci...........................39
6.3.4	Podřízení se u žalovaných ze třetích zemí...............42
7	Žaloby podávané slabšími účastníky sporu..........................45
7.1	Spotřebitelské smlouvy.........................................45
7.2	Příslušnost pro individuální pracovní smlouvy..................47
7.3	Příslušnost ve věcech pojištění................................48
7.4	Uznání a výkon rozhodnutí......................................48
8	Postavení opatrovníka osob neznámého pobytu.......................49
8.1	Postavení opatrovníka v řízení.................................49
8.2	Vykonatelnost rozhodnutí a pravomoci opatrovníka...............51
8.3	Podřízení se pravomoci jednáním opatrovníka....................53
9	Rozhodovací praxe českých soudů...................................55
9.1	Věc D&I Consulting limited.....................................55
9.2	Věc CP Inkaso, s. r. o.........................................58
9.2.1	Skutkový stav.........................^...............58
9.2.2	Právní posouzení věci Nejvyšším soudem ČR...............59
9.2.3	Hodnocení rozhodnutí soudu..............................61
10	Rozhodovací praxe Soudního dvora..................................63
10.1	Vše Lindner...................................................63
10.1.1	Skutkový stav...........................................63
10.1.2	Hodnocení věci soudem prvého stupně.....................64
10.1.3	Východiska soudu prvého stupně..........................65
10.1.4	Dotazy položené Soudnímu dvoru..........................67
10.1.5	Řízení před soudním dvorem..............................67
10.1.5.1 Státní příslušnost jako mezinárodní prvek v řízení.. . 67
VI
Obsah
10.1.5.2	Řízení proti osobě neznámého bydliště . . . .....69
10.1.5.3	Právo na obhajobu................................71
10.1.5.4	Podrobení se soudní příslušnosti.................73
10.2	Cornelius de Vis ser.............................................75
10.2.1	Skutkový stav.............................................75
10.2.2	Názor německého nalézacího soudu..........................76
10.2.3	Otázky položené Soudnímu dvoru............................77
10.2.4	Odpovědi Soudního dvora...................................78
10.2.4.1	Výklad kritéria: „nemá bydliště na území některého
členského státu“..................................78
10.2.4.2	Hodnocení závěru Soudního dvora..................78
10.2.4.3	Vynesení rozsudku pro zmeškání...................79
10.2.4.4	Hodnocení závěru Soudního dvora..................80
10.2.4.5	Rozsudek pro zmeškání jako evropský exekuční
titul.............................................80
10.2.4.6	Hodnocení závěru Soudního dvora..................81
10.3	Věc A proti ? a dalším...........................................81
10.3.1	Skutkový stav.............................................81
10.3.2	Řízení před rakouskými soudy..............................82
10.3.3	Otázky položené Soudnímu dvoru............................83
10.3.4	Podrobení se mezinárodní pravomoci opatrovníkem...........83
10.3.4.1 Hodnocení závěrů Soudního dvora..................86
Závěr......................................................................87
Summary....................................................................89
Seznam použité literatury a zdrojů.........................................91
Věcný rejstřík.............................................................96
VII
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01105818
3 CZ-PrCNB
5 20191204144118.8
8 191127s2019----xr ||||f||||||001 0|cze|d
20 ## $a 978-80-7598-508-8 $q (brožováno)
40 ## $a ABD003 $b cze $d ABB051 $d ABE031 $e rda
41 0# $a cze $b eng
44 ## $a xr
72 #7 $a 347 $x Soukromé právo $2 Konspekt $9 16
100 1# $a Uhlířová, Pavlína, $d 1977- $7 hka20191058437 $4 aut
245 10 $a Procesní postavení osoby neznámého pobytu : $b ve světle Nařízení Brusel I bis / $c Pavlína Uhlířová.
246 30 $a Nařízení Brusel I bis
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a Praha : $b Wolters Kluwer, $c 2019
300 ## $a xii, 97 stran
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 0# $a Právní monografie
500 ## $a "Právní stav publikace je 28. srpnu 2019"--Rub titulní stránky
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
520 2# $a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, zkráceně zvané Brusel I bis, je právní akt Evropské unie, který nahradil dříve platné nařízení Rady o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Kritérium bydliště. Trvalý pobyt. Použití Nařízení Brusel I bis na osoby neznámého bydliště. Žaloby podávané slabšími účastníky sporu. Postavení opatrovníka osob neznámého pobytu. Rozhodovací praxe českých soudů. Rozhodovací praxe Soudního dvora.
546 ## $a Anglické resumé
650 07 $a trvalý pobyt $7 ph126772 $2 czenas
650 07 $a evidence obyvatelstva $7 ph188868 $2 czenas
650 07 $a obvyklý pobyt $7 ph804745 $2 czenas
650 07 $a mezinárodní právo soukromé $2 czenas
650 07 $a evropské právo $7 ph121776 $2 czenas
653 ## $a procesní
653 ## $a postavení
653 ## $a osoby
653 ## $a neznámý
653 ## $a Nařízení Brusel I bis
653 ## $a bydliště
653 ## $a trvalý
653 ## $a pobyt
653 ## $a žaloby
653 ## $a slabší
653 ## $a účastníci
653 ## $a spory
653 ## $a opatrovníci
653 ## $a české
653 ## $a soudy
653 ## $a Soudní dvůr Evropské unie
653 ## $a mezinárodní
653 ## $a právo
653 ## $a soukromé
653 ## $a evropské
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
910 ## $a ABE031 $b C-10313
928 9# $a Wolters Kluwer
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link