Formální logika a sémantický web
Alena Lukasová, Martin Žáček, Marek Vajgl, Zdeňka Telnarová

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
úvod	9
1	Sémantický web	15
1.1	Potřeba, aby počítače „lépe rozumělysvětu........... 15
1.2	Metadata............................................ 16
1.3	Specifické prostředky sémantického webu............. 16
2	Vývoj prostředků automatizace usuzování	21
2.1	Usuzování na bázi formální logiky................... 21
2.2	Hlavní směry formalizace sémantiky znalostí......... 23
2.3	Ontologie a jejich deklarativní reprezentace........ 25
3	Koncepce a realizace sémantického webu	27
3.1	Syntaktický a sémantický web........................ 27
3.2	Realizace koncepce sémantického webu............... 28
3.3	Strojově čitelné jazyky............................. 34
3.4	Obecné závěry ? reprezentaci znalostí a sémantickému
webu................................................ 36
4	Reprezentace znalostí formální logikou	39
4.1	Formální logika pro strojové usuzování.............. 39
4.2	Znalostní systémy................................... 40
4.3	Konceptualizace v reprezentované doméně............. 41
5	Od konceptualizace ? implementaci v jazyce logiky prvního
řádu finálně vyřešeno	47
5.1	Konceptové jazyky................................... 47
5.2	Intenzionální nebo extenzionální sémantika modelovacího jazyka............................................. 49
5
6
Obsah
6	Logika prvního řádu a sémantický web	53
6.1	Reprezentace znalostí v systémech logiky prvního řádu .	53
6.2	Intenzionální sémantika znalostí v rámcích a sémantických sítích................................................ 53
6.3	Jazyky logiky a sémantika modelovaného světa .......... 55
6.4	Peirceovy existenční grafy............................. 61
7	Sowův zobecněný pohled na sémantické sítě	65
7.1	Některé druhy sémantických sítí podle J. F. Sowy....	65
7.2	Další typy sémantických sítí podle J. F. Sowy.......... 70
7.3	Sowovy konceptuálni grafy.............................. 72
7.4	Závěry ? logické reprezentaci znalostí sémantickými
sítěmi................................................. 75
8	Reprezentace znalostí klauzulámí logikou	77
8.1	Hornovy klauzule....................................... 77
8.2	Syntax jazyka klauzulární logiky....................... 78
8.3	Univerzální klauzule a existenční kvantifikace......... 79
8.4	Speciální typy klauzulí................................ 81
8.5	Reprezentace negativních atomických tvrzení............ 82
8.6	Odvozovací pravidla v klauzulámí logice................ 83
9	Asociativní síť jako formální systém logiky prvního řádu	85
9.1	Jazyk asociativních sítí............................... 86
9.2	Světy a interpretace................................... 88
9.3	Odvozování v asociativních sítích...................... 90
10	Grafový formální systém klauzulámí logiky	99
10.1	Asociativní síť jako speciální verze klauzulámí logiky . .	99
10.2	Klauzule v grafové verzi CFL........................ 99
10.3	Abstraktní syntax grafového jazyka GCFL.............102
10.4	Rezoluční odvozování ze znalostní báze v GCFL.......109
11	RDF modelování světa	115
11.1	Počátky a vývoj RDF....................................115
11.2	Stavební prvky modelu RDF..............................117
11.3	Zdroj..................................................118
11.4	RDF trojice - atom znalostí............................123
Obsah
7
11.5	RDF a koncepce sémantického webu.................124
11.6	Formální specifikace grafové reprezentace modelu RDF . 125
11.7	RDFaRDFS...........................................128
11.8	RDF model z hlediska formální reprezentace znalostí . . 129
11.9	Vnořené grafy v rámci RDF........................130
11.10	Možnosti formálního odvozování v RDF............130
12	Odvozování v grafové verzi RDF	133
12.1	Návaznost na asociativní síť jako formálni systém .... 133
12.2	Rozšířená syntax jazyka formálního systému GRDF ... 134
12.3	Logické spojky v GRDF .............................139
12.4	Sémantika jazyka rozšířeného GRDF formálního systému ...................................................140
12.5	Prevod predikátové formule do jazyka GRDF..........143
12.6	Dedukce v GRDF.....................................146
13	Rezoluční důkazy v RDF klauzulární logice	159
13.1	Richardsova CFL a odpovídající verze RDF CFL.....160
13.2	Rezoluční odvozování ze znalostní báze v RDF CFL . . . 164
13.3	Odvozování v RDF CFL a jejich grafové verzi......166
13.4	Závěr a podpora myšlenky odvozování v RDF CFL . . . 176
14	Budování nemonotónní default teorie v grafové verzi
RDF CFL	179
14.1	Motivace...........................................179
14.2	Klauzulární forma formulí logiky a její grafová verze
RDF CFL.............................................179
14.3	Znalostní báze.....................................179
14.4	Default logika.....................................181
15	Propojená data	191
15.1	Sémantická komponenta webu.........................191
15.2	Globální databáze webu.............................195
15.3	DBpedia - základní rámec extrakce znalostí.........198
15.4	Extrakce strukturované informace z Wikipedie.......201
15.5	Topologie současného webu dat......................203
15.6	Křížová data mezi doménami.........................205
8
Obsah
15.7	Propojená data některých významných tematických
oblastí.............................................205
16	Dotazovací jazyk SPARQL	209
16.1	Zápis dotazu ve formátu Turtle.....................210
16.2	Typy SPARQL dotazů	.............................213
16.3	Pořízení ontologie z relační databáze..............216
17	Závěry a další návaznosti	223
Summary	225
Literatura	227
Seznam obrázků	235
Seznam tabulek	241
Rejstřík	243
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01105579
3 CZ-PrCNB
5 20191214111906.1
7 ta
8 190225s2019----xr a|||f|||||#001 0#cze||
15 ## $a cnb003078708
20 ## $a 978-80-261-0611-1 $q (vázáno)
40 ## $a OLA001 $b cze $d ABA001 $d ABE031 $e rda
41 0# $a cze $b eng
44 ## $a xr
72 #7 $a 004.8 $x Umělá inteligence $2 Konspekt $9 23
80 ## $a 004.738.52:004.822 $2 MRF
80 ## $a 001.818+004.82 $2 MRF
80 ## $a 164 $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
100 1# $a Lukasová, Alena, $d 1936- $7 jo20000072414 $4 aut
245 10 $a Formální logika a sémantický web / $c Alena Lukasová, Martin Žáček, Marek Vajgl, Zdeňka Telnarová
250 ## $a Druhé vydání
264 #1 $a Plzeň : $b Západočeská univerzita v Plzni, $c 2019
300 ## $a 245 stran : $b ilustrace ; $c 21 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Na obálce pod názvem: Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
520 2# $a Kolektivní monografie seznamuje s výsledky práce autorů v oblasti umělé inteligence, formální logiky a sémantického webu. Metadata, specifické prostředky sémantického webu. Vývoj prostředků automatizace usuzování. Koncepce a realizace sémantického webu - syntaktický a sémantický web, strojově čitelné jazyky. Reprezentace znalostí formální kogikou - formální logika pro strojové usuzování, znalostní systémy, konceptualizace v reprezentované doméně. Od konceptualizace k implementaci v jazyce logiky prvního řádu finálně vyřešeno - konceptované jazyky, intenzionální nebo extenzionální sémantika modelovacího jazyka. Logika prvního řádu a sémantický web. Sowův zobecněný pohled na sémantické sítě. Reprezentace znalostí klauzulární logikou, Hornovy klauzule. Asociativní síť jako formální systém logiky prvního řádu. Grafový formální systém klauzulární logiky. RDF modelování světa. Odvozování v grafové verzi RDF. Rezoluční důkazy v RDF klauzulární logice. Budování nemonotónní default teorie v grafové verzi RDF CFL. Propojená data. Dotazovací jazyk SPARQL.
546 ## $a Anglické resumé
650 07 $a sémantický web $7 ph222863 $2 czenas
650 07 $a reprezentace informací $7 ph841689 $2 czenas
650 07 $a formální logika $7 ph120290 $2 czenas
650 09 $a semantic web $2 eczenas
650 09 $a representation of information $2 eczenas
650 09 $a formal logic $2 eczenas
653 ## $a umělá
653 ## $a inteligence
653 ## $a sémantický
653 ## $a Web
653 ## $a formální
653 ## $a logika
653 ## $a informace
653 ## $a reprezentace
653 ## $a automatizace
653 ## $a usuzování
653 ## $a znalosti
653 ## $a syntaktický
653 ## $a jazyky
653 ## $a strojově
653 ## $a čitelné
653 ## $a znalostní
653 ## $a systémy
653 ## $a konceptualizace
653 ## $a konceptované
653 ## $a modelovací
653 ## $a logika prvního řádu
653 ## $a Pierceovy existenční grafy
653 ## $a sémantické
653 ## $a sítě
653 ## $a Sowovy konceptuální grafy
653 ## $a klauzulární
653 ## $a Hornovy klauzule
653 ## $a klauzulární logika
653 ## $a klauzule
653 ## $a asociativní
653 ## $a grafové formální systémy
653 ## $a RDF
653 ## $a GRDF
653 ## $a RDF CFL
653 ## $a grafové
653 ## $a verze
653 ## $a default
653 ## $a propojená
653 ## $a globální
653 ## $a data
653 ## $a dotazovací
653 ## $a SPARQL
655 #7 $a kolektivní monografie $7 fd501537 $2 czenas
655 #9 $a collective monographs $2 eczenas
700 1# $a Žáček, Martin, $d 1984- $7 jo2016904459 $4 aut
700 1# $a Vajgl, Marek $7 xx0132854 $4 aut
700 1# $a Telnarová, Zdeňka, $d 1955- $7 mzk2003201924 $4 aut
710 2# $a Západočeská univerzita. $b Filozofická fakulta $7 pna2005285429 $4 pbl
856 41 $u http://web.flu.cas.cz/scan/323538384.pdf $y Obsah knihy
900 $a ABA001 $b 19
910 ## $a ABE031 $b D-4313
928 9# $a Západočeská univerzita v Plzni
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link