Bestie
Československo a stíhání nacistických zločinců
Vojtěch Kyncl

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Úvod..................................................................7
Literatura a prameny.................................................12
STÍHÁNÍ NACISTICKÝCH ZLOČINCŮ V ČESKOSLOVENSKU
1915-1948: Mimořádné lidové soudy....................................25
1960: Trauma.........................................................34
1959-	1962: Akce proti západoněmeckým soudcům a právníkům............40
1960-	1966: Eichmann, Globke, Durčanský a další......................44
1962-1965: Osvětim a Chelmno nad Nerem...............................61
1964-1965: Obnovení (československé vládní komise
pro stíhání nacistických válečných zločinců..........................67
1968: Úmluva OSN o nepromlčitelnosti válečných zločinů
a zločinů proti lidskosti............................................74
METODIKA VYŠETŘOVÁNÍ V ČSSR A SPOLUPRÁCE SOCIALISTICKÝCH STÁTŮ
Metodika a úvahy Klapalova týmu......................................97
Spolupráce ČSSR a SRN v osmdesátých letech..........................100
PŘEHLED VÝVOJE A POČTU PROCESŮ V RAKOUSKU, NDR A SRN OD ROKU 1945
Rakousko............................................................107
Sovětská okupační zóna a Německá demokratická republika.............111
Spolková republika Německo..........................................117
METODIKA VYŠETŘOVÁNÍ V SRN A POSUZOVÁNÍ VYBRANÝCH PRÁVNÍCH OTÁZEK 1964 1975
Promlčení válečných zločinů............................
Válečný nebo nacistický zločin?........................
Malí versus velcí pachatelé............................
Udavači /152 Koncentrační tábory /153 Očití svědci /155 Vyhlazení židů /156
Rukojmí, represálie a kolektivní trest /159 Vojenská nutnost /162 Partyzáni a zajatci /163 Váleční zajatci /164
Stav nouze.............................................
Zavinění /169 Motivy /172
Likvidace podřízených bez rozsudku /174 Stanné právo a stav nouze /177
Tvrdost, disciplína a (ne)poslušnost ? SS a policie /179 Personál koncentračních táborů /184 „Rozkaz Vůdce“ /186
Ochota zabíjet a nepodložená svědectví /193 Výše trestu............................................
138
140
147
165
196
KAZUISTIKA
ČESKOSLOVENŠTÍ VÁLEČNÍ ZLOČINCI
VYŠETŘOVANÍ NEBO DOPADENÍ NA ÚZEMÍ ČSSR PO ROCE 1960 .... 207 Alexander Keleberec - kápo ,Alex“ v Gusenu / 207 Miroslav Kejzlar kápo „Mirek“ v Gusenu / 215 Jaroslav Nachtmann - vyzvědačské eso SD / 216 Josef Veselý - utajený konfident SD / 219 Kurt Wilfier - třikrát potrestaný agent / 221 Antonín Stýblo - konfident za 20 marek /225 Antonín Klečánek akce Cidlina /227 Jaroslav Bednář - likvidace
československo-sovětské sítě při ambasádě SSSR / 229 Franz Karmasin - vůdce německé národnostní skupiny / 232 Ferdinand Durčanský - prominent Slovenského štátu / 236
INTENZIVNÍ TEROR.............................................237
Alfred Helmut Naujocks - vražda odbojáře Rudolfa Formise v roce 1935 / 237
Alfred Selig vražda liptaňských četníků 22. září 1938 / 242 Wolfgang Wolfram von Wolmar [I] -11. listopad 1939 / 244
První stanné právo.........................................................253
Heinz Barthel - velitel závodní stráže v kladenské Poldině huti /253
Joachim Ernst Illmer - soudce bez spravedlnosti / 259
Kurt Lach - člen kriminální policie v Praze /265
Wilhelm Nölle - velitel gestapa v Brně / 266
Hermann Ebert - zástupce velitele gestapa v Brně /267
Bruno Lettow - předseda stanného soudu v Brně /271
Ewald Taudt - přísedící stanného soudu v Brně / 272
Josef Begelsberger - přísedící stanného soudu v Brně / 273
Kurt Lebert - velitel SD v Brně / 274
Heinz Wollbrandt - velitel úřadovny
německé kriminální policie v Brně / 274
Gustav Wendzio - vedoucí ostravského gestapa
a přísedící stanného soudu v Brně / 275
Druhé stanné právo.........................................................276
Horst Böhme a spoi. - genocida bez viníka / 276 Kilian Anton Bupprecht - klatovské gestapo / 289 Walter Kröger pardubická heydrichiáda /301 Fritz Gottspfennig - velitel popravčích čet /317
Heinz Barth Ležáky a Oradour-sur-Glane mezi justicí a politikou /322 Herbert Teufel - „vyšší princip“ /341
Hugo Börner - stanný soud v Brně a smrt zajatých letců /346 Josef Miisseler - člen stanného soudu v Plzni / 349 Friedrich Scháffer - královéhradecké gestapo /351 Otto Ernesty - šéf služebny SD v Brně / 355 Franz Hofer - stanný soud v Brně / 356 Wilhelm Herzberger - předseda stanného soudu v Brně /357 Gustav H4?6er - přísedící stanného soudu v Brně /357 Erich Endlich - přísedící stanného soudu v Brně /358 Walter Klein a spol. - velitelé popravčích čet v Brně /358
DLOUHODOBÝ TEROR...........................................361
Gestapo a další bezpečnostní složky........................363
Ernst Gerke - velitel řídící úřadovny pražského gestapa /363 Paul Feustel - velitel kolínského gestapa /382 Franz Josef Ohmami - příslušník gestapa v sudetoněmeckém landsmanšaftu / 413 Friedrich Budolf Schröder
a Karl Tjaben velitelé gestapa na severu Čech /415
Paul Hiindgen a Alois Bartl olomoucké gestapo a jeho zločiny / 421
Wilhelm Lehmann - gestapo v Ostrave v září 1944 až dubmi 1945 / 42!)
Georg Alfred Jost - velitel gestapa v Ostravě / 426 Anton Premier - velitel gestapa ve Vsetíně / 427 Wolfgang Otto Kohl - člen SD v Brně, Olomouci a Praze / 128 Franz Duba vrah vězňů v Kounicových kolejích / 430
Ghetto Terezín.........................................................431
Wolfgang Wolfram von Wolmar [II] -
pražská porada 10. října 1941 / 431
Karl Bergel - zástupce velitele ghetta Terezín / 439
Henry Schmidt „Eichmann* z Drážďan /446
Málá pevnost Terezín...................................................451
Dějiny /451 Personální složení / 454 Sonderbehandlung / 459
Štefan Bojko - vrah z Malé pevnosti Terezín / 462 Kurt Wachholz - dozorce z Malé pevnosti Terezín / 471 Anton Malloth - „okrajová figura* z Terezína / 188
ZLOČINY ZÁVĚREČNÉ FÁZE VÁLKY......................................496
Evakuační transporty a zločiny na vězních
koncentračních táborů a zajatcích.................................499
Transporty z Osendorfu a Johanngeorgenstadt ? /502
Ernst Albrecht a Otto Hauprich - vražda amerických letců /508
Christian Wolf a další - vražda JI židů v Mikulově /514
Julius Viel - tankový příkop ? Litoměřic /519
Heliodor Herkommer - vražedná
partička ? Hory Svatého Šebestiána /523
Friedrich Graun - samozvaný strážce pořádku /527
Johann Schubert - vražda ? Karlových Varů / 528
Erwin Lange - brutální velitel v Hradistku /530
Willibald Hartmann - pochod smrti v Choustníkově Hradišti /532
Alois Dörr - pochod smrti z Helmbrechtu do Prachatic /534
Protipartyzánské operace a operační komanda
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.......................................537
Hugo Magwitz - těšínské gestapo a Zivotice /537
Gerhard Erich Johannes Schrott - tlumočník bez skrupulí /544
Gregor Wilhelm Hajek a spol. - uherskobrodské gestapo /547
Erhard Gräuel a spol. - opavské gestapo v akci /549
Alfred Geiswinkler - četník v Loukách nad ?? ? Karviné /553
Werner Brandt a Egon Liidemann
zvláštní komando ZbV43 a Javoříčko /555
Herbert ???? - zvláštní komando ZbV28 a Letovice ? Blanska /558
Oswald Doubek protipartyzánské exekuce vsetínského gestapa / 559 Johann Greifeneder - zákřovské oběti v dubnu 1045 /561 Protipartyzánské operace a operační komanda na Slovensku a v příhraničí . . . 565 Karl Hermann Rabe - zvláštní komando ZbV27 a vraždy na východním Slovensku /565
Werner Hersmann - zvláštní komando ZbV 15 v Banské Bystrici /568 Robert Holzheuer a Otto Skorzeny - Ploština a Prlov /570
Povstání českého lidu...................................................574
August Friedrich Kinsler masakr fí. května 1045 v Usobské ulici /576 Karl Hauschild „Kadetka* v květnu 1045 / 581 Horst Adolf Zimmermann - vraždy pražských občanů ve škole „Na Pražačce“ /585
Ernst Richter vraždy ve Střešovicích a na Ořechovce /585 Walter Hauck krutosti v Leskovicích /589 Wolfgang Kotter potlačené přerovské povstání /598 Emil Epp - vraždy ve Velkých Popovicích a Strančicich / 605 Ernst Johannes Wawrzik - trikolóry v Olešnici / 607 Hermann Kraus vraždy v Rackové / 609 Rudolf Waldenfels a spol. - vraždy ve Velkém Meziříčí 7. a S. května 1045 / 610
Ewald Fridrich Karl Radtke - vraždy v Třešti na konci války / 615 Günter Ballnow proradný velitel SS / 615
Erich Sinn a Friedrich Schröder - poslední den války ? Votic / 617
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Padesátá léta jako doba propagandy........................................626
1959-1964: Mezinárodní kampaň socialistického	bloku	proti promlčení.....651
Koordinace postupů a právního hodnocení v zemích východního bloku.........652
Kulminace činnosti Československé vládní komise
pro stíhání nacistických válečných zločinců v letech 1965-1980 .......... 654
Výsledky..................................................................656
1980 1990: Doba frustrace.................................................659
Stíhání zločinců po sametové revoluci.....................................659
Seznam zkratek............................................................642
Poznámky..................................................................644
Summary...................................................................696
Seznam literatury.........................................................711
Výběr z pramenů...........................................................715
Zdroje vyobrazení.........................................................716
Jmenný rejstřík...........................................................720
Místní rejstřík...........................................................728
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01105577
3 CZ-PrCNB
5 20191108130850.5
7 ta
8 190510s2019----xr acehf|||||#001 0dcze||
15 ## $a cnb003097052
20 ## $a 978-80-7422-668-7 $q (NLN ; $q vázáno)
20 ## $a 978-80-7286-329-7 $q (Historický ústav AV ČR ; $q vázáno) : $c Kč 699,00
40 ## $a OLA001 $b cze $d ABA001 $d ABE031 $e rda
41 0# $a cze $b eng
43 ## $a e-cs---
44 ## $a xr
45 ## $a x3x9
72 #7 $a 341 $x Mezinárodní právo $2 Konspekt $9 16
80 ## $a 341.322.5-051 $2 MRF
80 ## $a 327.88-051 $2 MRF
80 ## $a 341.322.5 $2 MRF
80 ## $a 341.49:341.322.5 $2 MRF
80 ## $a 343.197:323.281 $2 MRF
80 ## $a 343.1 $2 MRF
80 ## $a 94(100)"1939/1945" $2 MRF
80 ## $a (437) $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Kyncl, Vojtěch, $d 1983- $7 mzk2008458966 $4 aut
245 10 $a Bestie : $b Československo a stíhání nacistických zločinců / $c Vojtěch Kyncl
246 30 $a Československo a stíhání nacistických zločinců
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a Praha : $b NLN, $c 2019
300 ## $a 742 stran : $b ilustrace, portréty, plány, faksimile ; $c 25 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Spoluvydavatel: Historický ústav Akademie věd České republiky
504 ## $a Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
520 2# $a Stíhání nacistických válečných zločinů v Československu, Rakousku a obou německých státech v poválečném období. Metodika vyšetřování. Kniha obsahuje rozsáhlou kauzistiku.
546 ## $a Anglické resumé
648 #7 $a 1939-1945 $7 ch460653 $2 czenas
648 #7 $a 1945-1990 $7 ch1027066 $2 czenas
650 07 $a váleční zločinci $7 ph127336 $y 1939-1945 $2 czenas
650 07 $a kolaboranti $7 ph121706 $z Československo $y 1939-1945 $2 czenas
650 07 $a válečné zločiny $7 ph138039 $z Československo $y 1939-1945 $2 czenas
650 07 $a stíhání válečných zločinů $7 ph137983 $z Československo $y 1945-1990 $2 czenas
650 07 $a retribuční soudnictví $7 ph677394 $z Československo $y 1945-1990 $2 czenas
650 07 $a soudní procesy $7 ph125856 $z Československo $y 1945-1990 $2 czenas
650 07 $a druhá světová válka (1939-1945) $7 ph117270 $2 czenas
650 09 $a war criminals $y 1939-1945 $2 eczenas
650 09 $a collaborationists $z Czechoslovakia $y 1939-1945 $2 eczenas
650 09 $a war crimes $z Czechoslovakia $y 1939-1945 $2 eczenas
650 09 $a war crimes prosecution $z Czechoslovakia $y 1945-1990 $2 eczenas
650 09 $a administration of retributive justice $z Czechoslovakia $y 1945-1990 $2 eczenas
650 09 $a trials $z Czechoslovakia $y 1945-1990 $2 eczenas
650 09 $a World War (1939-1945) $2 eczenas
653 ## $a dějiny
653 ## $a trestní
653 ## $a právo
653 ## $a válečné
653 ## $a zločiny
653 ## $a váleční
653 ## $a zločinci
653 ## $a stíhání
653 ## $a soudní
653 ## $a procesy
653 ## $a retribuce
653 ## $a retribuční
653 ## $a soudy
653 ## $a soudnictví
653 ## $a kolaborace
653 ## $a kolaboranti
653 ## $a vyšetřování
653 ## $a metodika
653 ## $a Československo
653 ## $a Německo
653 ## $a Německá demokratická republika
653 ## $a Německá spolková republika
653 ## $a Rakousko
653 ## $a nacismus
653 ## $a nacističtí
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
655 #9 $a monographs $2 eczenas
900 $a ABA001 $b 19
910 ## $a ABE031 $b B-4549
928 9# $a Nakladatelství Lidové noviny $a Akademie věd České republiky. Historický ústav
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link