Státní mechanismus meziválečného Československa
Karel Schelle

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
Místo úvodu
1	Boj za československou státnost v období první světové války.... 1
1 1	Vznik první světové války a politická situace v českých zemích....1
1.2	Politická situace na Slovensku na začátku války...................2
1.3	Perzekuční opatření rakouské vlády v českých zemích...............3
1.4	První protirakouské projevy v zahraničí...........................4
1.5	Formování československého zahraničního odboje....................5
1.6	Postupné oživování „aktivity” domácí politické reprezentace.......6
1.7	První projekty státoprávních změn.................................6
1.8	Změny v postojích domácí politické reprezentace v roce 1917......10
1.9	Aktivizace domácího odboje v první polovině roku 1918............13
1.10	Závěrečná etapa československého zahraničního odboje............14
1.11	Vyvrcholení boje za státní samostatnost. 28. říjen 1918........ 16
2	Ústavní vývoj (1918-1938)............................................ 19
2.1	Vyhlášení samostatnosti..........................................19
2.2	Odraz vzniku československého státu na	Moravě....................20
2.3	Odraz vzniku československého státu ve	Slezsku...................22
2.4	Situace na Slovensku.............................................26
2.5	Pokus německých nacionalistu o iredentistický puč................34
2.6	První zákona státu (recepční norma)..............................38
2.7	Vytvoření soustavy ústředních státních	orgánů....................42
2.8	Prozatímní ústava (1918).......................................44
2.9	Ústava (1920)................................................... 46
2.10	Národní shromáždění............................................ 54
2.11	Prezident.......................................................24
2.12	Vláda...........................................................78
2.13	Ústřední úřady..................................................87
2.13.1	Ministerstva.............................................82
2.13.2	Ostatní ústřední úřady...................................98
2.14	Postavení Slovenska.............................................99
2.15	Postavení Podkarpatské Rusi.....................................??
2.16	Volební právo..................................................198
2.17	Ústavní soud................................................... H2
V
Obsah

3	Česko-s I ove n s ká republika (1938-1939)...................... 113
3.1	Mnichovský diktát.......................................... 113
3.2	Státoprávní změny.......................................... 118
3.2.1	Vznik autonomních vlád na Slovensku a Podkarpatské Rusi... 118
3.2.2	Likvidace parlamentarismu.............................121
3.3	Fašizace ostatních složek státního mechanismu...............122
3.4	Likvidace republiky.........................................123
4	Vývoj veřejné správy v meziválečném Československu
(1918-1938)...................................................... 125
4.1	Vznik samostatného Československa a veřejná správa........... 125
4.1.1	Vznik a organizace okresních a místních národních výborů
v českých zemích a místních národních rad na Slovensku. . . 125
4.1.2	Rozsah působnosti národních výborů a národních rad....136
4.1.3	Likvidace národních výborů a národních rad.............145
4.1.4	Uzemní samospráva v českých zemích v prvních letech
Československé republiky.............................. 152
4.1.5	Samospráva tzv. statutárních měst......................170
4.1.6	Komplikace v oblasti státní správy ve Slezsku..........184
4.1.7	Situace v oblasti státní správy na Slovensku.......... 188
4.2	Vývoj	veřejné správy ve dvacátých letech................... 194
4.2.1	Župní zákon (1920).................................... 194
4.2.1.1	Příprava a vydání župního zákona..............194
4.2.1.2	Organizace správy podle župního zákona........208
4.2.1.3	? hodnocení zákona o župním zřízení...........218
4.2.2	Vývoj politické správy a územní samosprávy
vletech 1920-1927..................................... 221
4.2.2.1	Vývoj správní organizace v českých zemích.....221
4.2.2.2	Vývoj státní správy na Slovensku
v letech 1920-1923............................ 235
4.2.2.3	Příprava realizace župního zákona a jeho zavedení
na Slovensku...................................240
4.2.2.4	Vývoj správy na Podkarpatské Rusi..............249
4.2.2.5	Příprava a přijetí organizačního zákona........250
4.2.2.6	Realizace organizačního zákona.................262
4.3	Veřejná správa ve třicátých letech............................273
4.3.1	Státní správa..........................................273
4.3.2	Obecní samospráva......................................279
5	Vývoj soudnictví..................................................283
5.1	Nejvyšší správní soud........................................283
5.2	Ústavní soud.................................................286
5.3	Volební soud.................................................287
VI
Obsah
5.4	Řádné trestní a civilní soudy.................................287
5.4.1	Organizace soudnictví v letech 1850 -1855............... 288
5.4.2	Organizace soudnictví v letech 1855-1867 ............... 292
5.4.3	Organizace soudnictví od roku 1868 ..................... 294
5.5	Specializované civilní soudy....................................303
5.5.1	Lichevní soudy.........................................303
5.5.2	Soudy cenové...........................................305
5.5.3	Soudy cenové pro oblast stavebního ruchu...............306
5.5.4	Soudy labské plavební..................................306
5.5.5	Pracovní soudy...........................................307
5.5.6	Kartelový soud...........................................308
5.5.7	Soudy obchodní...........................................309
5.5.8	Soud patentní..........................................311
5.6	Specializované soudy trestní....................................312
5.6.1	Státní soud..............................................312
5.6.2	Soudy pro mládež.........................................313
5.6.3	Soudy kmetské............................................315
5.7	Rozhodčí soudnictví.............................................316
5.7.1	Soud rozhodčí československo-rakouský pro závazky
ve starých korunách.....................................316
5.7.2	Soud rozhodčí smíšený československo-maďarský............318
5.7.3	Soud rozhodčí smíšený československo-německý.............320
5.7.4	Soud rozhodčí pro pozemkovou reformu.....................323
5.7.5	Soud rozhodčí Státního obilního ústavu...................324
5.7.6	Soudy (komise) rozhodčí pro úpravu služebního poměru
v kovoprůmyslu..........................................325
5.7.7	Soudy rozhodčí (komise) pro pracovní spory
z domácké práce.........................................326
5.7.8	Soudy rozhodčí (komise) pro závody se závodními výbory. . . 326
5.7.9	Soudy rozhodčí mzdové ? upravení pracovního
a služebního poměru v živnostech stavebních.............329
5.7.10	Soud pojišťovací pro soukromé zaměstnance ve vyšších
službách................................................329
5.7.11	Soudy rozhodčí pro nemocenské pojištění veřejných
zaměstnanců.............................................331
5.7.12	Soudy rozhodčí hornické.................................332
5.7.13	Soudy rozhodčí horních a bratrských pokladen............334
5.7.14	Soudy rozhodčí nemocenských pokladen....................335
5.8	Vojenské soudnictví.............................................338
6	Vývoj státního	zastupitelství.......................................341
Bibliografie............................................................344
Rejstřík................................................................369
VII
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01105012
3 CZ-PrCNB
5 20190913132332.9
7 ta
8 190809s2019----xr ||||f||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb003097653
20 ## $a 978-80-7598-461-6 $q (brožováno)
40 ## $a ABA001 $b cze $d ABE031 $e rda
41 0# $a cze
43 ## $a e-cs---
44 ## $a xr
45 ## $a x1x3
72 #7 $a 35 $x Veřejná správa $2 Konspekt $9 15
80 ## $a 35(091) $2 MRF
80 ## $a 347.9(091) $2 MRF
80 ## $a 342.4(091) $2 MRF
80 ## $a (437) $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Schelle, Karel, $d 1952- $7 jn99240001045 $4 aut
245 10 $a Státní mechanismus meziválečného Československa / $c Karel Schelle
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a Praha : $b Wolters Kluwer, $c 2019
300 ## $a ix, 372 stran ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Právní monografie
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstřík
520 2# $a Boj za československou státnost v období první světové války. Ústavní vývoj (1918-1938). Česko-slovenská republika (1918-1938). Vývoj veřejné správy v meziválečném Československu (1918-1938). Vývoj soudnictví. Vývoj státního zastupitelství.
648 #7 $a 1918-1939 $7 ch460649 $2 czenas
650 07 $a správní dějiny $7 ph492502 $z Československo $y 1918-1939 $2 czenas
650 07 $a dějiny soudnictví $7 ph463356 $z Československo $y 1918-1939 $2 czenas
650 07 $a ústavní dějiny $z Československo $y 1918-1939 $2 czenas
650 09 $a history of administration $z Czechoslovakia $y 1918-1939 $2 eczenas
650 09 $a history of administration of justice $z Czechoslovakia $y 1918-1939 $2 eczenas
650 09 $a constitutional history $z Czechoslovakia $y 1918-1939 $2 eczenas
653 ## $a státní
653 ## $a mechanismus
653 ## $a 1918-1938
653 ## $a meziválečné
653 ## $a Československo
653 ## $a boj
653 ## $a státnost
653 ## $a první světová válka
653 ## $a ústavní
653 ## $a vláda
653 ## $a ústava
653 ## $a Ústavní soud
653 ## $a volební
653 ## $a právo
653 ## $a veřejná správa
653 ## $a soudnictví
653 ## $a zastupitelství
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
655 #9 $a monographs $2 eczenas
830 #0 $a Právní monografie (Wolters Kluwer ČR)
910 ## $a ABE031 $b C-10253
928 9# $a Wolters Kluwer
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link